Logo

Aktualności

19.03.2021

Bogu niech będą dzięki za 24 Godziny Męki Pańskiej w Przemyślu.

Przyjdźcie do Mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, a Ja was pokrzepię» (Mt 11,28). Zachęcamy do zobaczenia zdjęć z tego wydarzenia oraz korzystania z nagrań 24 Godzin Męki Pana naszego Jezusa Chrystusa wg. włoskiej mistyczki - Luizy Piccarrety.

W dniach od 12 do 13 marca br., w kościele  ks. Salezjanów  w Przemyślu,  wspólnota Męskiego Różańca wraz z Wojownikami Maryi Przemyśl i parafią św. Józefa zorganizowała niecodzienne nabożeństwo pokutno–wynagradzające – 24 Godziny Męki Pańskiej, polegające na cogodzinnym rozważaniu Męki naszego Pana Jezusa Chrystusa. Owe rozważania, to wyjątkowy i poruszający zapis natchnionych dialogów między sł.b. Luisą Piccarettą, mistyczką i stygmatyczką a Panem Jezusem, który objawił jej sceny z ostatnich 24 godzin swojej Męki, od pożegnania Jezusa z Matką Bożą aż do śmierci krzyżowej.

Przemyśl jest jednym z pierwszych, nielicznych miast w Polsce, w którym zorganizowano to wyjątkowe i przejmujące nabożeństwo pasyjne, zwane też „Zegarem Męki Pańskiej” . Na pewno jest pierwszym, w którym czynnie uczestniczył hierarcha kościelny, a mianowicie J.E.Ks. Bp. Stanisław Jamrozek i nie tylko chodzi  odprawioną Mszę świętą, ale także o udzielenie swojego głosu (rola Pana Jezusa) w rozważaniach, które miały miejsce o każdej pełnej godzinie, co jest godne pochwalenia i naśladowania.

W trakcie trwania nabożeństwa, w piątek i sobotę, przez salę kolumnowa  przewinęło się setki wiernych, w różnym wieku, adorujących cierpiącego Zbawiciela w Najświętszym Sakramencie były rodziny, byli ojcowe z dziećmi, byli starsi i młodzi, przyszli także kapłani z równych parafii, by uczestniczyć w tym wyjątkowym trwaniem we wspólnocie na modlitwie z Jezusem cierpiącym. Była także możliwość modlić się modlitwą uniżenia, wielu ludzi leżało krzyżem przed Jezusem w Najświętszym Sakramencie, przepraszając za swoje grzechy, biskich i całego świata. Oprócz wymienionego wyżej ks. biskupa, w dialog zaangażowały się także siostry Niepokalanki z Radio Fara, siostry Felicjanki, Michalita - ks. Kazimierz Szydło a także Bracia z Męskiego Różańca.

Dlaczego 24 Godziny

Pan Jezus podaje Luisie straszny stan świata i dusz, w jakim się obecnie się znajdują, mówi też o nieskończonej wartości rozważań Godzin Męki Pańskiej, które utrzymują harmoniczność we wszechświecie, ale też dzięki Godzinom – jak mówi - każąca ręka Boga jest powstrzymywana przed wymierzeniem słusznej kary dla ludzkości. Dlatego istotą tego nabożeństwa, jak mówi sam Pan Jezus, jest  ZADOŚĆUCZYNIENIE. Luisa Piccaretta pisze także o owocach, zasługach i obietnicach Pana Jezusa dla każdego, kto będzie rozważał Zegar Męki Pańskiej:

„Jeśli ten, kto będzie rozważał Godziny Męki Pańskiej jest grzesznikiem – nawróci się; jeśli jest niedoskonały – osiągnie doskonałość; jeśli jest święty – stanie się bardziej świętym; jeśli ulega pokusom – odniesie zwycięstwo; jeśli jest cierpiący – znajdzie w tych godzinach siłę, lekarstwo, pocieszenie, a jeśli jego dusza jest słaba i nędzna – znajdzie pokarm duchowy i zwierciadło, w którym nieustannie będzie mógł się przeglądać, aby się upiększyć i upodobnić do Jezusa…” . Luisa przekazuje życzenie Pana Jezusa, by Godziny Jego Męki były rozważane, choć przez kilka osób, w każdym mieście i miejscowości, wtedy jego sprawiedliwość zostałaby częściowa zatrzymana".

Św. Faustyna mówi, że:

„Nie jest możliwe nauczenie się prawdziwej pokory i osiągnięcie autentycznej świętości bez ciągłego rozważania Męki Pana Naszego Jezusa Chrystusa i Boleści Serca Jego Najświętszej Matki Maryi”.

Inspiracją do zorganizowania nabożeństwa była potrzeba ukazywania wartości Drogi Chrystusowego Krzyża, przypomnienia faktu, że oprócz uwielbiania, tak dzisiaj popularnego (choć także potrzebnego), ludzkość zagubiła po drodze zbawczy wymiar cierpienia, potrzebę rozważania Męki Naszego Pana. Mężczyźni z Męskiego Różańca pragną mocno wskazywać na potrzebę wynagradzania, zadośćuczynienia Panu Bogu, a jest za co, bo świat pogrąża się w grzechu coraz bardziej. Poza tym Pan Jezus prosił Luisę, by Godziny Jego Męki rozpowszechniać, podawać je ludziom do rozważań, aby każdy mógł poznać, zagłębiać się, współdoznawać, co wycierpiał i jaką zapłacił cenę za nasze zbawienie. Także i w tym świętym apostolacie rozpowszechniania tych Godziny mężczyźni z Męskiego Różańca  chcą mieć udział.

Podczas nabożeństwa, wśród uczestników, rozprowadzono kilkaset książek „24 Godziny Męki Pańskiej”, które udało się pozyskać z Fundacji „Ku Bogu”, które będa także rozprowadzane po zakończeniu Męskiego Rózańca w Przemyślu (2 kwetnia br.).

Warto wspomnieć, że całość rozważań Godzin była transmitowania na żywo na YouTube, dzięki czemu łączyli się z Przemyślem ludzie z różnych zakątków Polski, ale także z Anglii. Na kanale YouTube Męskiego Różańca w Przemyślu będzie możliwe wielokrotne odtwarzanie zapisanych Godzin, na pewno będzie to pomocne przy okazji prywatnych rozważań Męki Pańskiej, do czego serdecznie zachęcamy.

W tym miejscu trzeba podziękować patronom medialnym wydarzenia- Radio Fara oraz przemyskiej Niedzieli - za wszelką pomoc i nagłośnienie naszego wydarzenia, oraz wszystkim tym, którzy w jakikolwiek sposób przyczynili się do tego, aby to wyjątkowe wydarzenie mogło zaistnieć. Deo gratias!

„By była bardziej znana i miłowana”

Dariusz Lasek

©2020 Męska Wspólnota
PROJEKT I WYKONANIE: Net Partners - strony www