Logo

Aktualności

13.07.2021

Zakończenie roku formacyjnego Wojowników Maryi Przemyśl wraz z rodzinami w Bliznem

Święty Jan Paweł II mówił: „Budujcie dom (…) waszego życia osobistego i społecznego na skale! A skałą jest Chrystus (…) żyjący w swym Kościele, Chrystus, który trwa na tych ziemiach od tysiąca lat”.  Taki dom wzajemnych relacji opartych na Chrystusie, na tradycji, na wiarze przodków, na wartościach chrześcijańskich chcą budować rodziny Wojowników Maryi. Właśnie dlatego w dniu 10 lipca 2021 r. Wojownicy Maryi Przemyśl wraz ze swoimi rodzinami kończyli rok formacyjny pielgrzymką do Bliznego i Starej Wsi, aby budować coś, co wydaje się w dzisiejszym świece zatracać, coś co jest coraz mniej spotykane, w  świecie coraz większej izolacji człowieka od człowieka, rodziny od rodziny – wzajemnego spotkania opartego na miłości Chrystusa.

Nie każdy wie, że w Bliznem mieści się Góra św. Michała Archanioła, miejsce objawienia świętego Michała, oraz– gotycki, drewniany kościół pw. Wszystkich Świętych, zbudowany przed 1470 rokiem, który jest jednym z najcenniejszych obiektów drewnianej architektury sakralnej w Polsce, znajduje się on na szlaku architektury drewnianej województwa podkarpackiego. Kościół z polichromią przedstawiającą unikatową tzw. biblię plebejską – zostały wpisane na Listę Światowego Dziedzictwa Kulturowego i Przyrodniczego UNESCO.

W tym właśnie miejscu Wojownicy Maryi wraz z rodzinami podsumowywali ubiegłoroczny czas, ale przede wszystkim dziękczynili za dar wspólnoty i za to wszystko, co udało się wspólnie na Bożą chwałę uczynić, za wszystkie dzieła. W całodniowym spotkaniu w radości było wiele atrakcji.  Rozpoczęto Eucharystią w zabytkowym XV wiecznym Kościele pw. Wszystkich Świętych w Bliznem. Mszę świętą sprawował o. Zbigniew Kubit OFM Conv, który w tym dniu pęłnił nad wspólnotą duchową opiekę. Następnie przewodnik opowiedział o pięknej historii Bliznego, kościoła, jak również o XVI. wiecznym cudzie św. Michała Archanioła, który miał miejsce na górze nazwanej na jego cześć.

Kolejnym wydarzeniem był wielki mecz piłki nożnej pomiędzy rodzicami a dziećmi, i tutaj w regulaminowym czasie padł remis 4:4, pomimo wielkich emocji i zaangażowania z obu stron szalę zwycięstwa a na swoją korzyść przechyliła drużyna dzieci, w emocjonujących rzutach karnych. Po wspólnej agapie, radosnym spotkaniu przy posiłku, pielgrzymi udali się na Górę św. Michała Archanioła, odmawiając w drodze różaniec święty, natomiast na górze, z której rozpościera się urzekający widok na okolicę, modlili się w kaplicy świętego Michała. Kolejnym punktem programu było zwiedzanie wspaniałego ogrodu biblijnego w Starej Wsi, oraz jezuickiego muzeum i zabytkowej kaplicy. Wojownicy Maryi i rodziny poznali burzliwą historię miejsca, jak również historie ludzkie związane z tym świętym miejscem.  Warto dodać, że spotkanie było piękną formą integracji rodzin Wojowników Maryi. Było także świadectwem tego, jak można spędzać czas w rodzinnym gronie z Panem Bogiem, w radości, miłości i pokoju...

Na wielkie podziękowania zasługują Państwo Karolina i Artur Gazdowicz, którzy wzięli na siebie największy ciężar organizacji tego wymagającego pod względem organizacyjnym przedsięwzięcia, jak również parafianie, którzy przygotowali na przyjazd  gości z Przemyśla Górę św. Michała, wykonując niełatwe prace porządkujące teren wokół kaplicy, jak również użyczyli potrzebnych sprzętów na przyjęcie przemyskich pielgrzymów. Podziękowanie należą się także ojcom Jezuitom w Starej Wsi, księdzu proboszczowi i wikaremu Parafii w Bliznem, którzy bardzo życzliwie przyjęli Wojowników i ich rodziny.

 Serdecznie zapraszamy do wspólnoty Wojowników Maryi Przemyśl , jesteśmy w trakcie zapisów na nowy rok formacyjny, który rozpocznie się we wrześniu br.

Kontakt: wojownicymaryi.przemyśl@gmail.com

"By była bardziej znana i miłowana..."

Dariusz Lasek

©2020 Męska Wspólnota
PROJEKT I WYKONANIE: Net Partners - strony www