Logo

Aktualności

31.12.2021

„Ostateczna bitwa między Panem a królestwem szatana będzie o małżeństwo i rodzinę...”Rodzinny Różaniec w Przemyślu!

Siostra Łucja dos Santos, która była świadkiem objawień maryjnych w Fatimie, jeszcze przed śmiercią w liście do kard. Caffara napisała:

 „Ostateczna bitwa między Panem a królestwem szatana będzie o małżeństwo i rodzinę. Nie obawiaj się, ponieważ każdy, kto pracuje dla świętości małżeństwa i rodziny zawsze  będzie zwalczany i zawsze będzie napotykał wiele  przeciwności, gdyż jest to kwestia kluczowa (...) Niemniej jednak Matka Boża zmiażdży mu głowę”.

Obserwując dzisiejszą rzeczywistość nie sposób słów wizjonerki z Fatimy nie przyjąć za prorocze. Widzimy bowiem zmasowany atak na najstarszą instytucję społeczną jaką jest rodzina, a której pierwszym kwiatem jest małżeństwo. Rodzina, najświętsza instytucja, która jest solą w oku lewicowych i liberalnych nowinkarzy, chcących odwrócić świat do góry nogami. Podpalić świat, jak niegdyś robili to najwięksi zbrodniarze. Ta sól -  rodzina - daje smak temu światu, a „nowinkarzom” chodzi o to , by ta sól utraciła smak, czyli stała się nieużyteczna, bez wartości, aby przestała być siłą napędowa narodów.  W ten sposób zachwiany zostaje odwieczny porządek konstytuujący całe społeczeństwa. Zniszczyć tradycyjne pojęcie rodziny, zastąpić go wszelkiej maści dewiacjami, to ukryty cel, konsekwentnie realizowany przez lewicowych i liberalnych podpalaczy świata. Pierwszym narzędziem w tej walce jest systemowa deprawacja rodzin, odciąganie od wartości, zachwianie ich, a następnie inwersja wartości i wyruganie pojęcia wiary, Boga z życia rodziny. Te systematyczne działania można przyrównać do złowrogiej kropli drążącej odwieczną skałę (rodzinę), którą utwierdził i pobłogosławił sam Bóg, gdy stwarzał człowieka. Zaś zbrojnym ramieniem wspomnianych grup jest „szkiełko”, owoc który nieustannie nęci i kusi (ekran TV, smartfon, komputer), generalnie MEDIA - hydra będąca w większości w rękach garstki, opętanej chęcią dominacji nad ludźmi, zniewolenia ich, przez deprawację. Media, przez które sączy się do głów ludzi antywartości, oswaja się z akceptacja dewiacji w imię wolności i fałszywej równości, aż do zupełnego zmieszania tego co dobre i tego co złe w jedną szarą masę, gdzie nie ma już czystych barw i pojęć, jednoznacznych definicji dobra i zła. Dziś lobbing dewiacji jest tak wielki, że nawet ludzie wyrośli z tradycyjnej rodziny, odwracają się od rodziny, nie bronią jej, zaś w imię korzyści partykularnych promują dewiacje, przyjmując postawy politycznej poprawności, wedle starej łacińskiej sentencji „Pecunia non olet” (pieniądze nie śmierdzą), ponieważ „pieniądz jest ich Bogiem”. Zdaje się, że rządy nad światem przejęli ludzie zdeprawowani, szubrawcy, którzy zarządzają maluczkimi, narzucając nieprawe antyrodzinne i antymałżeńskie prawo, godząc w ich istotę, która pochodzi od samego Boga. Jeśli ktoś myśli, że wraz z upadkiem komunizmu, skończyła się epoka walki z Bogiem, pomylił się bardzo, ponieważ obecnie mamy do czynienia z jeszcze większym atakiem na Boga, atakiem bardziej podstępnym, którego sztandarowym hasłem, (jakże niewinnym) jest - jesteś wolnym człowiekiem „Rób co chcesz”, równocześnie nie każdy wie, że Bóg dał człowiekowi 10 przykazań, a wiec określonych ściśle ram, w których człowiek dla swojego i dobra bliźniego, dla chwały Bożej winien się poruszać. Równocześnie diabeł – małpa Boga - daje człowiekowi jedno - wspomniane już „rób, co chcesz” (grzesz jak chcesz i ile chcesz), a więc nie przykazania Boże, nie chwała Boża, ale swoja chwała, czyli człowiek jest w centrum. Ten antropocentryzm, stał się współczesnym bożkiem. Człowiek dziś neguje każde z dziesięciu przekazań Bożych, w miejsce Boga stawiając siebie i swoje szkodliwe utopie, nie widząc przy tym, że gotuje sobie zatracenie…

Nie opuszczę Cię nigdy

Ten zmasowany atak na małżeństwo i rodzinne jest częścią planu zniszczenia, zniewolenia, podporzadkowania sobie człowieka szatanowi. W tym miejscu, w obliczu tak wielkiej ofensywy zła można by stracić nadzieję, lecz Matka Boża w Fatimie mówi do nas, w sposób bezpośredni:

"... Nie trać odwagi. Nie opuszczę Cię nigdy. Moje Niepokalane Serce będzie twoją ucieczką i drogą, która zaprowadzi Cię do Boga..."

Odpowiedzią na wszelkie zagrożenia może być rodzinna modlitwa różańcowa. Mamy tę proroczą pewność, którą zostawił nam sam Chrystus, że „ bramy piekielnie go  (Kościoła ) nie przemogą”, oraz tę, że łeb węża starodawnego został już zmiażdżony pięta Niepokalanej, a wedle św. Ludwika Grignion de Montfort, piętą Niewiasty są Jej oddane i wierne dzieci.

Tak drogi Bracie i Siostro, Ty jesteś Jej pęta, a jeśli jeszcze nie jesteś, to masz być Jej piętą, zwyciężającą złego, mocą Bożą. Czy wiesz, jakim władasz potężnym potencjałem? Dany nam jest różaniec, jako broń na czasy ostateczne, tym różańcem mamy zwyciężać, ten różaniec wstrząsa całym piekłem, jak wieszczy święty proboszcz z Ars. Do odmawiania różańca św. nieustająco wzywa Matka Boża nazywająca się w Fatimie  „Różańcową”, także w czasie objawień, m.in. w Lourdes, w La Salette, w Gietrzwałdzie, w Akicie, czy Kibeho.

Maryja ukazując moc tej prostej modlitwy, wskazuje jednocześnie na szczególne umiłowanie jej, i skoro mówi o niej tak często, wskazując jako ratunek dla świata, to jest ona szczególnie miła Bogu. Zresztą wszystko, co pochodzi od Maryi jest Bogu w nadzwyczajny sposób miłe, nie może być inaczej, ponieważ Jej imię to - KECHARITOMENE, (jest, była i będzie PEŁNA ŁASKI).

W prywatnym objawieniu do mistyka ks. Stefano Gobiego (przyjaciela św. Jana Pawła II) założyciela Kapłańskiego Ruchu Maryjnego, Maryja mówi:

„Moją szczególną ulubioną modlitwą jest Różaniec Święty. W czasie moich licznych objawień zawsze zapraszam do odmawiania go. Jednoczę się z tymi, którzy go odmawiają i proszę o to wszystkich – z niepokojem i matczyną troską. Dlaczego Święty Różaniec jest tak skuteczny? Ponieważ jest modlitwą prostą, pokorną, która kształtuje was duchowo do małości, łagodności i prostoty serca. Szatanowi udaje się zdobyć dziś wszystko przez ducha pychy i buntu wobec Boga. Rodzą w nim przerażenie ci, którzy postępują za waszą Niebieską Mamą, drogą małości i pokory.”

Tak więc każdy, kto idzie za przykładem Maryi, w pokorze, uniżeniu i poddaniu, chwytając za Jej ulubiona modlitwę – różaniec,  budzi postrach i popłoch w szeregach szatana. Dzięki Maryi mamy doskonałe narzędzie do walki ze złem, ponieważ Maryja w Fatimie nazywając się Matka Bożą Różańcową, przychodząc z wezwaniem do pokuty i nawrócenia, jednocześnie ukazuje, jak i czym mamy walczyć. W tym miejscu trzeba wspomnieć, że praktykowanie modlitwy różańcowej jest przede wszystkim sposobem budowania wspólnoty rodzinnej, a wiec doświadczeniem pierwszego domowego kościoła, gdzie przekazywana jest wiara od pierwszych miesięcy życia człowieka. Rodzina jest otoczona specjalną troską i błogosławieństwem samego Boga, dlatego tak zaciekle jest atakowana przez złego i jemu poddanych.

Rodzinny Różaniec

Odpowiedzią na wezwanie Matki Bożej do podęcia walki ze złem jest z pewnością każda inicjatywa podejmująca modlitwę różańcową, a wsposób szczególny w rodzinach. Swoistym światowym fenomenem jest Wspólnota Wojowników Maryi, Męskich Różańców, wyrastających jak grzyby po deszczu w całej Polsce (ich praktykowanie spotka się już w ponad 80 miastach całej Polski) i w niektórych miastach Europy, gdzie mężczyźni, niejako wyszli z ukrycia, będąc do tej pory w Kościele trochę na bocznym torze, przy opanowaniu świątyń przez żeńska część, teraz, wiedzeni impulsem, iskrą z Nieba - odważnie, publicznie wyznają wiarę, odmawiają różaniec. Bóg pragnie ożywienia modlitwy mężczyzn, ożywienia modlitwy rodzin, właśnie przez mężczyzn, kapłanów ogniska rodzinnego. Bóg pragnie moralnej odnowy narodów. Wreszcie Bóg pragnie, aby iskra odnowy, nieznanego dotąd prawa miłości, wyszła z Polski. Ona musi mieć skąd wyjść, dlatego powstają te dzieła, dlatego Polska, (jako tylko jeden z trzech krajów na całym globie poświęcona Niepokalanemu Sercu Maryi), przez wstawiennictwo Maryi, Królowej Polski, będąc posłuszną Woli Bożej, jak wierzymy, będzie zachowana dla nieznanej dotąd w zasięgu i skali,  odnowy duchowej i moralnej świata. Dlatego serca mężczyzn w Polsce są w tak zadziwiający sposób poruszane. Stąd tyle dzieł modlitewnych w ostatnich latach na Polskiej ziemi, które już zapłonęły ogniem wiary, rozpalając ościenne, europejskie społeczności. Iskra się już rozprzestrzenia, to już się dzieje. I nie zatrzyma tego procesu nikt, prócz samego Boga.

Tak i w Przemyślu już od blisko 3 lat odbywa się w mieście Męski Różaniec, którego członkowie w odpowiedzi na wezwanie Matki Bożej w Fatmie modlą się na różańcu, wynagradzając w każdą pierwszą sobotę miesiąca bluźnierstwa przeciw Niepokalanemu Sercu Maryi. Nową inicjatywą mężczyzn z Męskiego Różańca w Przemyślu jest Rodzinny Różaniec, jest to odpowiedź na płynące ze świata zagrożenia w stronę małżeństwa i rodziny. Jest to równocześnie odpowiedź na niestrudzone wołanie Matki Bożej o pokutę, nawrócenie i codzienny różaniec w rodzinach.  

 Mężczyźni już dziś serdecznie zapraszają, aby 1 stycznia 2022 r. jak najliczniej zgromadzić się z rodzinami na wyjątkowym wydarzeniu, aby przeżyć wspólnie pierwszy RODZINNY RÓŻANIEC w Przemyślu!

Wejdźmy w Nowy Rok z rodzinną modlitwą różańcową, świętując Uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki Maryi. Zrządzeniem opatrzności Bożej, równocześnie w tym miesiącu będziemy wynagradzać jedno z 5 bluźnierstw przeciw Niepokalanemu Sercu Maryi tj.  przeciwko  Bożemu Macierzyństwu, kiedy jednocześnie przyjmuje się Ją tylko jako Matkę człowieka.

Miejsce spotkania: Sanktuarium Matki Bożej Niepokalanej oo. Franciszkanów w Przemyślu. Rodzinny Różaniec rozpoczniemy o godz. 14.00 Eucharystią pod przewodnictwem J.E. Ks. bpa Stanisława Jamrozka, następnie procesyjnie z modlitwa różańcową przejdziemy przez miasto pod figurę Matki Bożej Immaculaty usytuowanej na terenie parafii św. Trójcy. Tam odbędzie się dalsza część nabożeństwa fatimskiego zakończona błogosławieństwem.

 Zgromadźmy się jak najliczniej, niech to będzie potężne świadectwo wiary, wilekie wołanie rodzin o błogosławieństwo, o ochronę i zdroje łask. Niech to będzie wielka ochrona przed tym co złe. Niech ta modlitwa nade wszystko będzie uwielbieniem Pana Boga, za wszystkie rzeczy, które nam uczynił.

”By była bardziej znana i miłowana…”

Dariusz Lasek

©2020 Męska Wspólnota
PROJEKT I WYKONANIE: Net Partners - strony www