Logo

Aktualności

14.11.2022

„Łudziłby się ten, kto sądziłby, że prorocka misja Fatimy została zakończona" -papież Benedykta XVI. Męski Różaniec w Przemyślu!

Dla wielu wiernych, pierwsza sobota miesiąca jest wyjątkowym dniem, ponieważ właśnie w tym dniu, w wielu miejscach na świecie, ma miejsce szczególne wydarzenie - nabożeństwo wynagradzające Niepokalanemu Sercu Matki Bożej bluźnierstwa, o które, jak mówi Maryja fatimskim wizjonerom, prosi sam Bóg. Także mężczyźni poruszeni wezwaniem Matki Bożej z Fatimy gromadzą się w pierwszą sobotę miesiąca na Męskim Różańcu w Przemyślu.

W pierwszą sobotę listopada, w „Starym Grodzie nad Sanem”, w Sanktuarium Matki Bożej Niepokalanej oo. Franciszkanów, zgromadziło się wielu mężczyzn z synami, przyjechali nie tylko z Przemyśla, ale i z innych miast i okolicznych miejscowości, aby wspólnie modlić się i wynagradzać, pod przewodnictwem bpa Stanisława Jamrozka, Niepokalanemu Sercu Matki Bożej bluźnierstwa. Specjalnym gościem naszej społeczności był ks. Adam Mulawa (kapłan diecezja zamojsko –lubaczowskiej), który wygłosił do mężczyzn poruszająca konferencję, wykładając w niecodzienny, ale bardzo klarowny sposób mężczyznom Dekalog.

Mężczyźni  wynagradzali Niepokalanemu Sercu Maryi bluźnierstwa przeciw Jej Bożemu Macierzyństwu, kiedy jednocześnie uważa się Ją wyłącznie jako Matkę człowieka. Po zakończeniu Mszy świętej, mężczyźni w procesji różańcowej, przeszli ulicami miasta, kierując się do parafii św. Trójcy, gdzie kontynuowano nabożeństwo. Pamiętajmy, że w obecnym czasie w sposób szczególny zabiera się cześć Matce Bożej, poprzez różne formy bluźnierstw i lekceważenia. Mając na uwadze wielki dar od Boga , jakim jest macierzyństwo, polecamy wszystkie matki. Pamiętajmy też o dzieciach nienarodzonych, módlmy się , aby każde dziecko poczęte mogło się narodzić, aby matki były odważne na wzór Maryi, zawsze otwarte, by przyjąć nowe życie, jako dar od samego Boga.

 Papież Benedykta XVI 13 maja 2010 roku, powiedział: „Łudziłby się ten, kto sądziłby, że prorocka misja Fatimy została zakończona". To jest prawda, wielu jeśli w ogóle interesuje się Fatimą, robi to w sposób wybiórczy, historyczny, czy sensacyjny, z uwagi np. na cuda, m. in. "cud słońca", w wielu wypadkach, w sposób nie przynoszący żadnego pożytku duszy. Jak ziarno zasiane na skale...A przecież w Fatimie Maryja zapowiada tryumf Jej Niepokalanego Serca, mówiąc: "na końcu Moje Niepokalane Serce zwycięży". To jest czas przyszły, to ma się dokonać...

 Wierzymy, że to się dokonuje już teraz, na naszych oczach. Dlatego bądźmy odważni w wierze, przekazując ją swoim dzieciom i ludziom wokół, dając świadectwo na każdym możliwym miejscu, w domu, w rodzinie, w pracy, w każdej sytuacji. Ponieważ Chrystus nie był anonimowy, nie chował się przed ludźmi, odważnie głosił Ewangelię, nauczał, ratował dusze, lecz w prawdzie, odważnie. Ponadto posyłał swoich, aby byli światłem i drogowskazem do Niego. Jego życie było wypełnione miłością miłosierną, w głównej mierze przekazywaną w przestrzeni publicznej, otwarcie. Nawet Jego sąd, Męka i Śmierć miała wymiar publiczny.

Być może jesteś drogi Bracie, droga Siostro za swoją wiarę, przywiązanie do Dekalogu, wartości, przywiązanie do  Jezusa, Maryi i Jej różańca wyszydzany, lekceważony, pomijany, oskarżany - w domu, pracy, przestrzeni publicznej, w Internecie, przez znajomych, czy nieznajomych, być może ktoś nieszczęśliwy, poraniony wylewa cała swoja skumulowana nienawiść, przez swoje niepowodzenia, na twoją właśnie osobę, i to tylko dlatego, że modlisz się różańcem, kochasz Boga i chcesz Mu być posłuszny/posłuszna i rodzi się w tobie jakiś bunt, chęć odwetu…Nie możemy tego typu odczuciom ulegać, bo nie pochód, a one od Boga, a za swoich prześladowców trzeba nam się modlić, bo z reguły ci ludzie są bardzo nieszczęśliwi i często tej modlitwy i wiary w sposób należy nikt im nie przekazał, po prostu nie poznali jeszcze miłości Jezusa … A zatem nie lękajmy się, Bóg i Maryja jest nasza chlubą, wielką chluba naszego miasta i naszego narodu…nie obawiajmy się niesprawiedliwego sądu człowieka o nas, bo i nie człowiek będzie nas na końcu sadził, tylko Bóg – Sędzia sprawiedliwy…

"By była bardziej znana i miłowana…"

Dariusz Lasek

Ze spraw bieżących pragnę przekazać kilka informacji.

1. Powrót figury Matki Bożej Immaculaty na swoje miejsce opóźni się, z uwagi na prace renowacyjne przy samej kolumnie. Dzięki hojności jednego z braci z MR, który dofinansował tę inwestycje bardzo duża kwotą, będziemy mogli cieszyć się całością wykonanych prac, już nie tylko figury ale i kolumny. Na dzień dzisiejszy komisja delegowana przez konserwatora do zbadania stanu postumentu, na którym umocowana była figura uznała, że musi on wyschnąć (jest bardzo zawilgocony), trzeba „dać mu czas”, przynajmniej do maja/czerwca przyszłego rok. Dlatego prosimy o cierpliwość, aby zostało wszystko wykonane zgodnie ze sztuką i solidnie, trzeba nam jeszcze zaczekać.

2. W ubiegłym miesiącu mieliśmy okazje gościć parafii Maćkowicach, gdzie dawaliśmy świadectwo o dziele Męskiego Różańca w Przemyślu. Może jest parafia, która chciałaby usłyszeć o tym dziele? i wałczyć się w szerzenie nabożeństwa, którego pragnie rozpowszechnienia sam Bóg, jak w Fatimie mówi Maryja – nabożeństwa (pierwszych pięciu sobót miesiąca) wynagradzającego Niepokalanemu Sercu Maryi bluźnierstwa, zapraszamy do współpracy.

3. Pamiętajmy, że w każdy ostatni czwartek miesiąca w Sanktuarium Matki Bożej Niepokalanej oo. Franciszkanów w Przemyślu, o 18.30, sprawowana jest Msza święta w intencji członków Męskiego Różańca w Przemyślu i ich rodzin. Serdecznie zapraszamy do skorzystania.

4. W tym szczególnym czasie, jakim jest miesiąc listopad, pamiętajmy w modlitwach o naszych bliskich zmarłych, szczególnie o tych, którzy należeli do społeczności Męskiego Różańca m.in. braci: Wojciecha Kajpusta, Bogusława Nykiela, Waldemara Dźwierzyńskiego, ks. Bronisława Żołnierczyka… Dobry Jezu , a nasz Panie, daj im wieczne spoczywanie…

5. Zachęcamy do śledzenia naszych profilów na Facebook: Męski Różaniec w Przemyślu oraz na YouTube pod tą samą nazwą. Zachęcamy również do odwiedzin naszego profilu (Męski Różaniec w Przemyślu) jak również profilu Wojownicy Maryi Przemyśl  na Facebook oraz naszej strony www.przemyslwmaryi.pl

©2020 Męska Wspólnota
PROJEKT I WYKONANIE: Net Partners - strony www