Logo

Aktualności

13.02.2023

Maryja w Fatimie: "Omawiajcie w dalszym ciągu różaniec, żeby uprosić koniec wojny".Potężna modlitwa mężczyzn w Przemyślu!

Pierwsza sobota miesiąca, od kilku lat w Przemyślu, i w całej Polsce to niezwykły dzień, ponieważ w tym dniu odbywa się Męski Różaniec. Wierni wynagradzają Niepokalanemu Sercu Matki Bożej bluźnierstwa. W Przemyślu, jako jednym z pierwszych miast na świecie już od  niemal 4, odbywa się Męski Różaniec, tak było i tym razem, choć w niesprzyjających, śnieżnych warunkach, to jednak frekwencja dopisała przybyło setki mężczyzn z synami, ja co miesiąc.Jak zawsze, obecny był J. E. Ks. bp Stanisław Jamrozek, duchowy opiekun Męskiego Różańca w Przemyślu, powiedział on m.in: "Ja dziś dziękuję Wam, mężczyznom z Męskiego Różańca w Przemyślu i tutejszym Wojownikom Maryi, za to, że robicie tu dużo dobra, za to, że wiele pomagacie potrzebującym...".Gościem specjalnym społeczności Męskiego Różańca był dziś ks. prof. Waldemar Janiga, dyrektor Wydziału Katechetycznego Diecezji Przemyskiej, który do mężczyzn wygłosił konferencję.

... Siostra Łucja wspomina: "ujrzeliśmy odblask światła i następnie Naszą Panią nad dębem skalnym (która powiedziała): odmawiajcie w dalszym ciągu różaniec, żeby uprosić koniec wojny... " .

W obecnym czasie w sposób szczególny uwidacznia się potężna potrzeba poważnego potraktowania próśb Maryi. Bo przecież nie prosiła Ona tylko wyłącznie o odmawianie różańca św. w Fatimie, ale czyniła to już wcześniej m. in. w uznanych przez KK objawieniach w Guadeloupe, La Salette, Lourdes, polskim Gietrzwałdzie, w Akita, czy choćby w Kibeho i wielu innych miejscach na świcie...

Maryja, gdziekolwiek się nie pojawi, czyni to z różańcem w ręku, wskazując często na tę modlitwę, jako broń przeciw złu, które zdaje się dziś bardziej niż kiedykolwiek rozlewać się na świecie. Maryja prosi także, o modlitwę za grzeszników, o ratunek dla świata, podając właśnie jako narzędzie - Różaniec św. jego codzienne odmawianie...

Trzeba, abyśmy byli świadomi, że nawet na polskiej ziemi, tutaj, gdzie Królową naszego Narodu, jest Matka Boża mają miejsce bolesne, intensywne ataki na Kościół, wiarę i Dekalog. Po atakach na Kościół, na kapłanów, na najwyższy autorytet papieski - św. Jana Pawła II, nastąpił atak na Sakrament Pokuty i Pojednania. Środowiska lewicowe chcą, aby nasze dzieci oderwać od łaski, od tego Sakramentu. To niepojęte, jak politycy chcą katolikom wchodzić w życie duchowe, i to "z brudnymi butami", często są to ci sami, którzy żyją w nieczystości, nie możemy na to się godzić, ponieważ po tym przyjdzie kolej na kolejne sakramenty, aż będą domagać się zakazania Najświętszej Eucharystii. Bądźmy świadomi, że to metoda małych kroków, podstępna i obliczona na bezczynność i obojętność katolików. Nie ma na to naszej zgody! Obejmijmy modlitwa także i te sprawy, tych ludzi, którzy zdają się otwarcie walczyć z tym, co BOŻE...

Pamiętajmy też, że znakiem czasu jest intensywny atak, już nie tylko na Krzyż, Dekalog, ale także na różaniec święty i ludzi modlących się na różańcu. Jednak my wiemy dobrze, kto nienawidzi Matki Bożej, Jej różańca. Dla nas jest to jeszcze jeden potężny znak i wezwanie do przyjęcia odważnej postawy - świadectwa wiary i modlitwy, w sposób szczególny, tej publicznej, modlitwy różańcowej, także za tych, którzy szydzą, wyśmiewają, prześladują. Dziś dziękuję Wam, drodzy mężczyźni, za Wasze odważne świadectwo wiary, za to, że jesteście i tu w Przemyślu, odpowiadacie na wezwanie Maryi, za to że pragniecie, tak jak pragnie Jej Syn - Jezus, "by Maryja była bardziej znana i miłowana...". Bądźcie mocni w wierze...

Jak ludzkość odpowiada na palące wezwania Maryi?

Wielu zdaje się być pogrążonych w głębokim śnie, wielu w duchowej apatii, jeszcze inni podejmują walkę, ale z Bogiem, zapominając, że z Bogiem nikt jeszcze nigdy nie wygrał (próbowali mędrkowie, tworząc, rojąc wszelkiej maści filozofie, ideologię, próbowali w przeszłości i obecnie. Skutek był zawsze ten sam - dramatyczny dla człowieka, co ukazuje historia. Zwolennicy nieludzkich ideologii, często odklejonych od rzeczywistości, które stawały się antyhumanitarnym tworem ogólnie obowiązującym, w konsekwencji pochłaniał miliony istot ludzkich...

Człowiek wiary nie może trwać w bezczynności, dodajmy - wygodnej. Kościół daje nam wiele skutecznych narzędzi, dzięki którym możemy podjąć duchową walkę, pamiętajmy, że tu na ziemi jesteśmy Kościołem walczącym, zmieniając siebie, a przez to cały świat, możemy uczynić wiele dobra. Dzięki temu poprzez modlitwę różańcową, możemy zmienić bieg historii. Mamy Mszę świętą, Pismo Święte, Dekalog, nauczanie KK, bogatą tradycję, naukę ojców Kościół, przykład świętych i błogosławionych (także ich pomoc) Sakramenty, sakramentalia, nabożeństwa, posługę Kapłańską. Wreszcie pośród niezliczonych, zbawiennych narzędzi mamy też nabożeństwa, a pośród nich, to na które Jezus i Maryja wskazują w Fatimie i Pontevedra - nabożeństwo wynagradzające Niepokalanemu Sercu Matki Bożej bluźnierstwa.

Czy korzystamy z możliwości jakie mamy, czy walczymy, jak prosi o to Maryja?

Ostatecznie Matka Boża przepowiada fatimskim wizjonerom, że mimo tej dramatycznej walki o dusze ludzkie, pomimo wszelkich dramatów, wojen, odejścia człowieka od Dekalogu, jednak na "na końcu" Jej Niepokalane Serce zatriumfuje". Do tego triumfu potrzeba także naszego zaangażowania. Na kogo ma liczyć ta najlepsza i najczulsza Matka, jeśli nie na bardziej wrażliwe Jej dzieci? Kto usłyszy Jej głos wołania o opamiętajcie, nawrócenie, o konsekwencjach grzechu i dramatycznych skutkach odwrócenia się człowieka od Boga i Jego Dekalogu?

Kto posłucha Jej próśb, w których wyraźnie wskazuje na to, co trzeba czynić, aby WOJNA się zakończyła, czy tylko czysto ludzkie zabiegi wystarczą? Zagłębiając się w treści objawień fatimskich (i nie tylko tych), można wnioskować, że nie chodzi tylko o I wojnę światową, która miała miejsce w trakcie trwania objawień fatimskich, ale o KAŻDĄ WOJNĘ, która zrodzona w ludzkich sercach z nienawiści, jest zawsze konsekwencją odstępstwa od Boga ...

Różaniec jest darem dla człowieka, z którego ten, w wielu wypadkach nie chce korzystać, nie rozumiejąc do końca, jakie to ma dramatyczne konsekwencje - życie w oddaleniu od Boga...Każdy jednak, kto sięga po tę "broń", ostatecznie zwycięży, każdy, kto otworzy się na łaskę - otrzyma ją, każdy kto odpowie na wezwanie Maryi - nie zawiedzie się, ta najczulsza Matka nie da się prześcignąć w obdarowywaniu, tym co dla nas najlepsze, ponieważ  jest Pośredniczką i Szafarką wszelkich Łask.

Zatem drodzy Bracia i Siostry łączmy się na modlitwie różańcowej, nie bądźmy obojętni, walczmy o życie nasze, życie naszych bliskich i tych wszystkich, którzy potrzebują modlitwy o nawrócenie. Poszukajmy w swoim mieście, miejscowości, parafii tego nabożeństwa, zorientujmy się, gdzie odbywa się Męski Różaniec. W Przemyślu zapraszamy na Męski Różaniec już od kilku lat (szczegóły na plakacie).

Przyjmijmy z miłością nabożeństwo pierwszych sobót miesiąca, które jest życzeniem samego Boga. Przejmijmy się nim, weźmy do serca warunki tego nabożeństwa, w intencji wynagradzającej Niepokalanemu Sercu Maryi: spowiedź święta, Msza święta, 15 minut rozważania tajemnic różańcowych oraz część Różańca św. To nabożeństwo zostało dane z Nieba, nie jest ułożone przez człowieka, ale przez samego BOGA.

"By była bardziej znana i miłowana..."

Dariusz Lasek

Fot. Jan Otłowski, Piotr Pdyj, oraz zbiorów własnych

©2020 Męska Wspólnota
PROJEKT I WYKONANIE: Net Partners - strony www