Logo

Aktualności

03.04.2023

W obronie czci św. Jana Pawła II - Męski Różaniec, Domowy Kościół i Wojownicy Maryi Przemyśl

Stanowisko Społeczności Męskiego Różańca w Przemyślu, w sprawie bezpodstawnych ataków na osobę św. Jana Pawła II, wygłoszone pod pomnikiem św. Jana Pawła II, Przemyśl 1 kwietnia 2023 r.

„Wyrażamy swój stanowczy sprzeciw, wobec pojawiających się w przestrzeni publicznej i w środkach masowego przekazu, obelżywych ataków, nieposiadających pokrycia w prawdzie, uderzających w dobre imię największego z rodu Polaków - Ojca Świętego Jana Pawła II, Honorowego Obywatela Miasta Przemyśla. Agresywne ataki na osobę św. Jana Pawła II, odbieramy jako próbę perfidnego zdyskredytowania wielkiego autorytetu duchowego i moralnego uznawanego na całym świecie oraz uderzenia we wrażliwą sferę uczuć religijnych katolików. Nie ma naszej zgody na wzbudzanie niepokojów w społeczeństwie i podżeganie ludzi do nienawiści, na sianie zamętu w głowach młodego pokolenia Polaków. Nie zgadzamy się na niszczenie naszego wspólnego Dobra Narodowego, Wielkiego Patrioty, jakim był i jest św. Jan Paweł II, który nie tylko przyczynił się do odzyskania przez Polskę niepodległości, ale także wskazywał kierunki pokojowego rozwoju i ładu społecznego w naszej Ojczyźnie. Wzywamy wszystkich odpowiedzialnych za przekaz medialny, do zaprzestania dalszych podziałów społeczeństwa polskiego, poprzez powielanie kłamstw i nienawistne ataki na osobę św. Jana Pawła II. Zachęcamy ludzi dobrej woli do obrony dobrego imienia Ojca Świętego, do modlitwy za tych, którzy dopuszczają się świadomego niszczenia autorytetu i dorobku Papieża Polaka. Prosimy o podjęcie modlitwy za przyczyną św. Jana Pawła II w intencji Ojczyzny, o jedność Polaków i wierność przykazaniom Bożym.

W pierwszą sobotę miesiąca kwietnia Społeczność Różańca w Przemyślu, Wojowników Maryi Przemyśl oraz Domowego Kościoła spotkała się w Sanktuarium Matki Bożej Niepokalanej oo. Franciszkanów w Przemyślu, aby wynagradzać Niepokalanemu Sercu Matki Bożej bluźnierstwa, tym razem bluźnierstwo „przeciw Bożemu Macierzyństwu”. Była też druga szczególna intencja, którą zjednoczyła w tym dniu przybyłych wiernych, w większości mężczyzn, ale także obecne były całe rodziny - uczczenie osoby św. Jana Pawła II, Honorowego Obywatela Miasta Przemyśla, w przeddzień 18. rocznicy Jego przejścia do Domu Ojca, jak również obrona Jego dobrego imienia. Podczas Mszy świętej, której przewodził ks. bp Stanisław Jamrozek, w swej homilii nawiązując do czytań z Dziejów Apostolskich mówił, aby modlących się dziś w tym szczególnym dniu złączył „Jeden Duch i Jedno Serce”, by odważnie bronili wartości i stawali w obronie czci św. Jana Pawła II. Następnie wierni, w procesji różańcowej, niosąc relikwie św. Jana Pawła II oraz świętych Hiacynty i Franciszka, udali się pod przemyski pomnik Ojca świętego, aby tam modlić się, złożyć kwiaty i zapalić znicze (delegacje – Męskiego Różańca, Wojowników Maryi Przemyśl i Domowego Kościoła).  Ponadto, ważnym punktem modlitewnego spotkania było odczytanie stanowiska Społeczności Męskiego Różańca w Przemyślu, wobec nienawistnych i agresywnych ataków na osobę św. Jana Pawła II, które cytujemy na wstępie niniejszego artykułu.

Dalszego owo stanowisko?

Uważamy, że jest to nasz moralny i obywatelski obowiązek, z uwagi na święty autorytet, jakim był, jest i będzie Ojciec święty dla wielu pokoleń Polaków, szczególnie tych najmłodszych, dlatego wobec ataków na jego dobre imię, nie mogliśmy milczeć. Stad inicjatywa naszej Społeczności z członkami Domowego Kościoła i Wojownikami Maryi Przemyśl. W naszych sercach jest łączące nas pragnienie modlitwy wynagradzającej, o które upomina się sam Bóg - Niepokalanemu Sercu Maryi, ale i pragnienie ekspiacji, za to, że Bóg jest dziś tak bardzo obrażany, że jego święty Papież jest tak bardzo obrażany i to w swojej Ojczyźnie. Wobec powyższego nie chcieliśmy być obojętni, trwając wspólnie, w tym szczególnym dniu, na modlitwie.

Gdyby ktoś jeszcze kilkanaście lat temu wspomniałby na taki scenariusz, w którym ktoś poważy się w tak zajadły, jawny i bezczelny sposób zaatakować Ojca świętego, nikt by w to nie uwierzył, uznał by to za jakąś niedorzeczną fikcję. A jednak coś takiego się wydarzyło i to w ojczyźnie św. Jana Pawła II, w której jeszcze nie tak dawno słychać było miliony wyznań: „kochamy Cię Ojcze święty”. Wielu ma krótką pamięć, kim był św. Jan Paweł II, zapominają o jego wielkim dorobku, jak również o tym, że nie byłoby nas w takim dniu, w wolnej Polsce, gdyby nie jego niezłomna postawa, modlitwa i działania na rzecz upadku komunizmu w Polsce i Europie. Dziś naszym, ludzi Kościoła, Polaków, obowiązkiem jest stać na straży czci i dorobku, naszego największego autorytetu moralnego i duchowego, nie możemy godzić się na bezkarne obrażanie, rzucanie kłamstw na Ojca świętego, w imię poprawności politycznej i niedrażnienia innych, ponieważ, jeśli dziś przyzwolimy na takie zło, następstwem będzie jeszcze większe rozzuchwalenie oszczerców i wrogów Kościoła, wrogów naszej wiary. Dlatego nie milczmy i na każdym miejscy stańmy w obronie naszych autorytetów, ponieważ jak mówił Edmund Burke „Dla triumfu zła, wystarczy tylko jednego, aby dobrzy ludzie nie robili nic…”, aby m.in. milczeli, kiedy trzeba zabrać stanowczy głos, dlatego jednoczmy się w naszej modlitwie. W jedności, solidaryzując się we wspólnych działaniach, jesteśmy zdolni „przenosić góry”, wiele zdziałać i wyjednać u Pana Boga.  W sposób szczególny módlmy się także za prześladowców, którzy przez ataki na nasze autorytety duchowe i moralne, usiłując zburzyć chrześcijański porządek w Polsce.

„Słowo” jeszcze warto dodać, że św. Jan Paweł II był ściśle związany z Fatimą i nabożeństwem ku czci Niepokalanego Serca Maryi, które na Męskim Różańcu co miesiąc jest praktykowane. 40 lat temu, o nabożeństwie i przesłaniu fatimskim mówił: „To ewangeliczne wezwanie do pokuty i nawrócenia jest nadal aktualne. Jeszcze bardziej aktualne niż 65 lat temu. I jeszcze bardziej naglące”. Zaś siostra Łucja w swoich listach wskazuje, że: „Od nabożeństwa pierwszych sobót zależy pokój na świecie.” „Od praktykowania tego nabożeństwa w połączeniu z poświęceniem Niepokalanemu Sercu Maryi zależy wojna lub pokój na świecie…”. Siostra Łucja pisze dalej, że: „Bóg jest jedynym, który może nas uratować”. Chce to uczynić „za pośrednictwem Niepokalanego Serca Maryi, naszej niebieskiej Matki, która jest taka dobra!”.

Przesłanie fatimskie, w diagnozie stanu świata, jest dla nas druzgocące, jednak pozostawia nadzieje, warunkowaną wypełnieniem tego czego pragnie Bóg, a Bóg pragnie „by Maryja była bardziej znana i miłowania”, by nabożeństwo ku czci Niepokalanego Serca Maryi zostało rozpowszechnione na całym świecie i nie chodzi tu o sama świadomość istnienia tego nabożeństwa, bynajmniej, ale o czynne przyjęcie go do swoich serc, parafii, miejscowości i miast, całych narodów.

Już za miesiąc, 6 maja, będziemy świętować 4. rocznicę istnienia Męskiego Różańca w Przemyślu, a więc i naszej społeczności. Przypominamy, że jesteśmy jedną z pierwszych społeczności Męskiego Różańca na świecie, która się uformowała (uściślając - jako trzecia). Z tego tytułu, pragniemy zaprosić wszystkie rodziny, na Rodzinny Różaniec w Przemyślu, a po nim na „Dziękczynną, Rodzinną Pielgrzymkę do Kalwarii Pacławskiej”. Ponadto,  gościem specjalnym naszej społeczności, kóry wygłosi konferencję, będzie ks. Prof. Dariusz Dziadosz - profesor KUL - Katedra Egzegezy Ksiąg Historycznych, Prorockich i Sapiencjalnych Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II.

„By była bardziej znana i miłowana…”

Dariusz Lasek

©2020 Męska Wspólnota
PROJEKT I WYKONANIE: Net Partners - strony www