Logo

Aktualności

28.12.2020

"Poświęcenie rodziny Świętej Rodzinie z Nazaretu”, z błogosławieństwem ks. bpa Stanisława Jamrozka

Zaczynamy! Dokładnie w święto Bożego Narodzenia rozpoczęła się ogólnopolska inicjatywa modlitewna pod nazwą „Poświęcenie rodziny Świętej Rodzinie z Nazaretu”, której pomysłodawcą jest ks. Dominik Chmielewski SDB, a która ma błogosławieństwo m.in. ks. bpa Stanisława Jamrozka! Modlitwa, która rozpoczęła się 25 grudnia i potrwa do 2 lutego 2021 r., czyli 40 dni, ma wymiar ściśle rodzinny, bo o ratunek dla rodzin tutaj chodzi. My, jako społeczność Męskiego Różańca w Przemyślu pragniemy zachęcić wszystkie rodziny do właczenia się tej pięknej inicjatywy. Można dołaczyć w każdej chwili.  Módlmy się w rodzinach, przez to ratujmy rodziny, oddając je Świętej Rodzinie, w czasie, gdy wartości takie jak życie dziecka poczętego, rodzina, małżeństwo są coraz bardziej atakowane. Poniżej przedstawiamy główne warunki wydarzenia:

Codziennie odmawiamy:

  • jedną dziesiątkę Różańca św. (Ukoronowanie Najświętszej Maryi Panny)
  • Psalm 51,
  • Psalm 121.

Ponadto,

  • każdy czwartek - adoracja Najświętszego Sakramentu.
  • każdy piątek (w domu), krótka Adoracja Krzyża, poprzez ucałowanie najświętszych ran Pana Jezusa (po modlitwach).

Wszystkie szczegóły przedstawione są na zamieszczonej grafice oraz na profilu Ks. Dominika Chmielewskiego ( https://www.facebook.com/DominikChmielewskiSDB), na którym możemy przeczytać:

„ Serdecznie zachęcam wszystkie rodziny

Serdecznie zachęcam do włączenia się w tę akcję modlitewną całą rodziną!

>>> Poświęcenie rodziny Świętej Rodzinie z Nazaretu <<<

Niech nasz Dom zapłonie Światłem Chrystusa!

ZARYS PLANU

Czas trwania: 25.12.2020-02.02.2021 – 40 dni

Cel:

Oczyszczenie, przebłaganie za grzechy i uświęcenie siebie i swojej rodziny za wstawiennictwem Matki Bożej, ukoronowanie Maryi jako Królowej naszych domów, przyjęcie Bożego Miłosierdzia przez akt poświęcenia swojego domu i rodziny Świętej Rodzinie z Nazaretu.

Dlaczego:

1. Dlaczego oczyszczenie?

Aby stanąć w prawdzie o sobie samym i móc mocniej przybliżyć się do Pana. Dopiero widząc prawdę o sobie, możemy pozwolić Bogu oczyścić i przemienić nasze serce. Stając w postawie uniżenia przed Bogiem, otwieramy się na Jego działanie.

2. Dlaczego z Matką Bożą?

Maryja, która jest Kecharitomene – pełna łaski, powiedziała Bogu „Tak”. Maryja najdoskonalej wypełnia Bożą wolę, a pod krzyżem Swego Syna, stała się Matką każdego człowieka (Następnie rzekł do ucznia: „Oto twoja Matka”. I od tej godziny uczeń przyjął Ją do siebie. - J19,27). Niepokalana kocha całym swym sercem każdego z nas. Maryja jest najwspanialszą z Matek nas wszystkich, najpewniejszą Wstawienniczką, jako Matka Miłosierdzia i Wspomożycielką wiernych. Niepokalana jest Arką, w której można się schronić i wraz z Nią podążać w pielgrzymce życia do zbawienia. Maryja jest Królową nieba i ziemi, a ofiarując Jezusowi siebie i wszystkie sprawy przez Jej ręce, pozwalamy na Jej królowanie w naszym życiu i w naszych rodzinach.

3. Dlaczego 02.02.21

Jest to święto Ofiarowania Pańskiego, tzw. Święto Matki Bożej Gromnicznej, które przypada na czterdziesty dzień po Bożym Narodzeniu. Święto to, jest pamiątką ofiarowania Pana Jezusa w świątyni jerozolimskiej. Obrzęd poświęcania świec, których płomień symbolizuje Jezusa – Światłość świata i Światło na oświecenie pogan jest dla nas nie tylko symbolem ale też prawdą. Pragniemy, by Płomień Miłości Niepokalanego Serca Maryi, którym jest sam Jezus rozświetlił wszelkie ciemności

w naszym życiu i wypełnił je światłem.

4. Dlaczego Boże Miłosierdzie?

Jest to prawda wiary i największy (zob. Dz. 301) przymiot Boga. Jan Paweł II w encyklice ”Dives in misericordia” pisał o miłosierdziu: "w swoim właściwym i pełnym kształcie objawia się jako dowartościowanie, jako podnoszenie w górę, jako wydobywanie dobra spod wszelkich nawarstwień zła, które jest w świecie

i w człowieku". Miłosierdzie Boże jest większe niż każdy grzech. Pan Jezus zaprasza każdego człowieka do postawy ufności wobec Boga i wypełnienie Jego woli zawartej w przykazaniach, obowiązkach stanu, błogosławieństwach i radach ewangelicznych, oraz w rozpoznanych natchnieniach Ducha Świętego. Drugim istotnym warunkiem tego nabożeństwa jest postawa miłosierdzia wobec bliźnich, która zaprasza wiernego do kształtowania w sobie ewangelicznej postawy miłości wobec ludzi.

„Ze wszystkich Ran Moich, jak ze strumieni płynie miłosierdzie dla dusz, ale Rana Serca Mojego jest źródłem niezgłębionego miłosierdzia, z tego źródła tryskają wszelkie łaski dla dusz. Palą Mnie płomienie litości, pragnę je przelać na dusze ludzkie. Mów światu całemu o Moim miłosierdziu”. (Dz 1190)

Patroni:

Daniel:

Prorok Daniel miał świadomość ogromu grzechu Izraela. Choć sam był sprawiedliwy (Biblia Hebrajska używa nawet do jego opisu terminu „kadosz”, czyli pełen Bożej chwały, obecności, a który możemy również przetłumaczyć jako święty), przyjął na siebie winy całego ludu. Poszedł na pustynię, gdzie uniżył się przed Panem i błagał Go o wybaczenie całemu swojemu ludowi. Wyznaniu win przez Daniela towarzyszyła wiara w obietnice Boga o przyjściu Mesjasza oraz nadzieja, że Miłosierny Bóg kolejny raz zwróci się ku swojemu ludowi i uwolni go z rąk nieprzyjaciół, tak jak w przeszłości wyprowadził go z niewoli egipskiej.

Jan Chrzciciel

Prorok, który modlił się i pościł za cały lud Izraela. Nauczał: „Nawróćcie się, bo nadchodzi już królestwo niebieskie” (Mt3, 2). Jan chrzcił wodą i głosił chrzest odpuszczenia grzechów. Przygotowywał na przyjście Pana: „Głos, który woła na pustyni:Przygotujcie drogę Pana! Wyprostujcie Jego ścieżki!” (Mt3, 3b)

„Ja was chrzczę wodą, abyście się nawrócili. Ten jednak, który po mnie przychodzi, jest potężniejszy ode mnie, a ja nie jestem godny nosić Mu sandałów. On będzie was chrzcił Duchem Świętym i ogniem”( Mt3, 11)

Sługa Boży: Kard. Stefan Wyszyński

Prymas Tysiąclecia - Patron i Wstawiennik roku 2020/2021 – Z odwagą i wielką determinacją modlił się podczas uwięzienia za naród. Polskę nazywał „rodziną rodzin” i w rodzinie upatrywał jego główną siłę. Był całkowicie oddany Maryi. „Tam, gdzie panuje wielka ufność ku Maryi i wiara w Jej zwycięstwo, tam Bóg dokonuje przez Nią przedziwnych cudów Swojej Potęgi.”

Polscy Święci , Błogosławieni i Słudzy Boży

Miejsce modlitwy:

domy rodzinne, klasztory, zgromadzenia, plebanie w Polsce i poza jej granicami

 Plan modlitwy:

Modlitwa codzienna:

Psalm 51 jako Modlitwa przebłagalna za wszystkie grzechy osobiste i rodzinne

1 dziesiątka różańca-tajemnica Ukoronowanie Maryi na Królową Nieba i Ziemi- ustanowienie Maryi królową naszych rodzin

Psalm 121 jako psalm oddania swojej rodziny Bożej Opiece

Czwartki: Adoracja Najświętszego Sakramentu: w kościele lub online*1

(czas dowolny).

** Dla osób, które nie wychodzą z domu: przeniesienie się w sposób duchowy przed tabernakulum w swoim kościele i trwanie przed nim

„Dziś adoracja nocna. Nie mogłam brać udziału w niej z powodu słabego zdrowia, jednak nim zasnęłam, łączyłam się z siostrami adorującymi. W godzinie od czwartej do piątej nagle zostałam zbudzona, usłyszałam głos, abym wzięła udział w modlitwie z tymi osobami, które teraz adorują. Poznałam, że jest wśród adorujących dusza, która się za mnie modli. Kiedy się pogrążyłam w modlitwie, zostałam w duchu przeniesiona do kaplicy i ujrzałam Pana Jezusa wystawionego w monstrancji; na miejscu monstrancji widziałam chwalebne oblicze Pana

i powiedział mi Pan: co ty widzisz w rzeczywistości, dusze te widzą przez wiarę. O, jak bardzo mi jest miła ich wielka wiara. Widzisz, że choć na pozór nie ma we mnie śladu życia, to jednak w rzeczywistości ono jest w całej pełni i to w każdej Hostii zawarte; jednak abym mógł działać w duszy, dusza musi mieć wiarę. O, jak miła Mi jest żywa wiara.” (Dz.1419 - 1421)

Piątki: Adoracja krzyża - modlitwa przepraszania Jezusa za grzechy swojej rodziny i Uwielbienie Bożego Miłosierdzia wypływające z krzyża dla rodziny. ( czas i forma dowolna )

Finał modlitwy – 2 lutego 2021r.

Udział w Mszy świętej w najbliższym Maryjnym Sanktuarium, bądź w kościele parafialnym lub w domach online*1

Zapalenie Świecy Gromnicznej, symboliczne wprowadzenie Światła Chrystusa do naszych domów.

Zawierzenie naszych rodzin, zgromadzeń i parafii Bożemu Miłosierdziu przez Akt ofiarowania się rodziny Miłosierdziu Bożemu i odmówienie Koronki do Bożego Miłosierdzia.

Modlitwa za wstawiennictwem Maryi i Patronów o wylanie Ducha Świętego przez odmówienie rodzinnie Hymnu:

„O Stworzycielu, Duchu, przyjdź”

i pobłogosławienie naszych domów wodą święconą z prośbą, aby Jezus, Maryja i Św. Józef uczynili z naszego dom swój Nazaret.

Organizatorzy: Wojownicy Maryi i Teobańkologia”.

©2020 Męska Wspólnota
PROJEKT I WYKONANIE: Net Partners - strony www