Logo

Męski Różaniec

Od Maja 2019 roku w każdą pierwszą sobotę miesiąca organizujemy Męski Różaniec w Przemyślu. Modlitwa jest formą publicznego wyznania wiary w którym udział bierze co miesiąc około 200-300 mężczyzn. Nabożeństwo zgodnie z wezwaniem z Fatimy jest celu wynagradzania krzywd wyrządzonych Niepokalanemu Sercu Matki Bożej.

W 1917 roku Matka Boża objawiła się w Fatimie trojgu dzieciom. Skierowała przez nie orędzie do świata. Wzywała do nawrócenia, pokuty, modlitwy (zwłaszcza codziennej modlitwy różańcowej), do ofiarowania się Jej Niepokalanemu Sercu. W czasie kolejnych objawień Matka Najświętsza pokazała dzieciom Swoje Niepokalane Serce otoczone cierniami, a następnie piekło, do którego zmierzają niezliczone rzesze grzeszników. Przedstawiła straszliwe konsekwencje odejścia od Bożych praw. Aby zapobiec tym nieszczęściom, Maryja przyrzekła, że przyjdzie ponownie, aby prosić o wynagrodzenie w pierwsze soboty miesiąca. Powiedziała wtedy:

"Bóg chce wprowadzić na świecie cześć Mego Niepokalanego Serca. Tym, którzy przyjmą to nabożeństwo, obiecuję zbawienie. Dusze te będą przez Boga kochane jak kwiaty postawione przeze Mnie dla ozdoby Jego tronu".

"Jeśli się zrobi to, co wam powiem, wielu zostanie uratowanych przed piekłem i nastanie pokój na świecie… Jeżeli nie, bezbożna propaganda rozszerzy swe błędne nauki po świecie, wywołując wojny i prześladowanie Kościoła. Dobrzy będą męczeni, a Ojciec Święty będzie wiele cierpiał. Różne narody zginą. Na koniec Moje Niepokalane Serce zatriumfuje".

PROGRAM PIERWSZEJ SOBOTY

Godzina 7.45
Msza święta w Sanktuarium Matki Bożej Niepokalanej oo. Franciszkanów w Przemyślu pod przewodnictwem bp Stanisława Jamrozka. Po Mszy Świętej czasami są świadectwa.

Godzina 9.00
Procesja pod figurę NMP przy parafii Świętej Trójcy. W czasie procesji odmawiamy trzy dziesiątki różańca. Na miejscu pod figurą jest 15 minutowe rozmyślanie w ciszy po czym czwarta tajemnica odmawiana jest ze wzniesionymi rękami ku niebu a piąta na kolanach. Całość kończy błogosławieństwo kapłana.

©2020 Męska Wspólnota
PROJEKT I WYKONANIE: Net Partners - strony www