Logo

Jak zostać WM?

Do Ruchu katolickiego „Wojowników Maryi" może wstąpić każdy mężczyzna w wieku 18-50 lat (duchowni, osoby konsekrowane i wierni świeccy), którzy czują w swoim sercu ogromną miłość do Niepokalanej Dziewicy Maryi, mają szczerą intencję służenia Panu Bogu oraz pragną całkowicie zawierzyć się Jezusowi Chrystusowi przez Niepokalane Serce Maryi. W przypadku Kapłanów oraz członków instytutów życia konsekrowanego lub stowarzyszeń życia apostolskiego - do uczestnictwa w Ruchu wymagana jest zgoda od swojego Biskupa lub przełożonego
osoby konsekrowanej.

Spotkania ogólnopolskie i regionalne organizowane są zawsze w formie otwartej. Samo uczestnictwo w spotkaniach nie jest jednoznaczne z członkostwem w Ruchu. By tak się stało, trzeba przejść formację wg zatwierdzonych zasad (przedstawionych poniżej), aktywnie uczestniczyć w życiu i funkcjonowaniu Ruchu oraz przystąpić do uroczystego Pasowania (Przyrzeczenia Miecza).

Wojownikiem Maryi może zostać mężczyzna, który:
- ukończył pełny proces formacji według ustalonych zasad.
- przygotował się i przeszedł pozytywnie rozmowę braterską ze swoim Liderem grupy (lub inną wyznaczoną przez Koordynatora grup regionalnych i liderów osobą), oraz został przez te osoby dopuszczony do Pasowania
- uzyskał rekomendację od lidera grupy oraz lidera regionalnego
- przystąpił do uroczystego Pasowania odbywającego się na koniec roku formacyjnego
- po uroczystym Pasowaniu prowadzi dalszą formację i raz w roku zobowiązany jest odnowić swoje Przyrzeczenie Miecza (w przypadku już pasowanych Wojowników).

 

Zasady wymagane w związku z Pasowaniem:
- wiek 18-50 lat (górny próg wiekowy nie obejmuje kapłanów oraz osoby konsekrowane)
- co najmniej 2-letni okres formacyjny (wymagane uczestnictwo w 12 spotkaniach ogólnopolskich oraz 16 regionalnych - szczegóły i lista obecności u liderów grup regionalnych).
- czynny udział w życiu sakramentalnym (Sakrament pojednania, Eucharystia połączona z przyjęciem Komunii Świętej , Adoracja Najświętszego Sakramentu).
- codzienne odmawianie 1 części różańca świętego .
- odbycie 33-dniowych rekolekcji przygotowujących do zawierzenia Jezusowi przez ręce Maryi, oraz
dokonanie takiego aktu jeszcze przez Pasowaniem.
- zapoznanie się z materiałami , lekturami i tematami podanymi na spotkaniach regionalnych.

Pasowanie na Wojownika Maryi oraz Miecz Wojownika.
Po wymaganym okresie formacji w ramach otwartych spotkań i spełnieniu wszystkich wymogów, dopuszczeni przez lidera grupy mężczyźni mogą przystąpić do pasowania na Wojownika Maryi. Zobowiązują się całkowicie oddać swoje serce i życie Jezusowi, Maryi i swojej rodzinie (aktualnej albo przyszłej, jeśli kandydat jeszcze jej nie założył. To przyrzeczenie jest bardzo uroczyste - na wzór historycznego pasowania na rycerza.
Każdy kandydat przystępujący do Pasowania zamawia sobie miecz - symbol walki duchowej ze swoim grzechem i szatanem. Następnie po pasowaniu, miecz zostaje umieszczony w widocznym reprezentacyjnym miejscu w domu Wojownika i tam już pozostaje na zawsze. Od tej pory, prawdziwym 'mieczem' pasowanego Wojownika staje się Różaniec Święty. Miecz zajmuje ważne miejsce w domu Wojownika - obok Biblii i różańca. Ma nieustannie przypominać słowa wypowiedziane podczas uroczystości Przyrzeczenia Miecza - walki na śmierć i życie o najważniejsze
wartości: miłość do Boga oraz wierność swojej żonie i dzieciom.

©2020 Męska Wspólnota
PROJEKT I WYKONANIE: Net Partners - strony www