Logo

Aktualności

05.12.2020

„Jest moim pragnieniem, by wypowiedzi mojej Najświętszej Matki i moje były znane możliwie na całym świecie...”

    W pierwszą sobotę miesiąca, jak co miesiąc w przemyskim Sanktuarium oo. Franciszkanów w Przemyślu zgromadzili się mężczyźni, m.in. ojcowie z dziećmi, aby modlić się, wynagradzając Niepokalanemu Sercu Matki Bożej bluźnierstwa, zniewagi i profanacje. Dziś, w szczególny sposób, wynagradzano Niepokalanemu Sercu Maryi bluźnierstwa tych, którzy znieważają Maryję w Jej świętych wizerunkach. Mszy świętej przewodził J.E. Ks. Bp. Stanisław Jamrozek, który poprowadził także wynagradzające nabożeństwo różańcowe. W 1917 r. w Fatimie Maryja objawiając się s. Łucji wiele razy wypowiadała się na temat dramatycznego stanu wielu dusz, przestrzegając przed strasznymi konsekwencjami, jeśli ludzie Jej nie posłuchają, dając jednocześnie ratunek: „Mój Syn pragnie bym była bardziej znana i miłowana. Bóg chce wprowadzić na świecie cześć mego Niepokalanego Serca. Tym, którzy przyjmą to nabożeństwo, obiecuję zbawienie. Te dusze będą przez Boga kochane, jak kwiaty przeze mnie postawione dla ozdoby Jego tronu ”.

Maryja prosi także o codzienne odmawianie różańca świętego.  

   Od 1 listopada 1937 roku do 3 listopada 1940 w niemieckim Heede miały miejsca objawienia. Maryja objawiając 4 dziewczynkom  w Dniu Wszystkich Świętych nazwała siebie Królową Dusz Czyśćcowych i Królową Wszechświata Objawiła wizjonerom wiele trudnych, warunkowych prawd, dotyczących konsekwencji  obecnego życia w grzechu, za co wizjonerzy byli prześladowani przez hitlerowców. W 1945 roku jednej z wizjonerek z Heede , Grecie Ganseforth, objawił się Jezus, który potwierdził wszystkie słowa swojej Matki. Powiedział jej m.in. „Jest moim pragnieniem, by wypowiedzi mojej Najświętszej Matki i moje były znane możliwie na całym świecie. Ludzie w większości będą się z tego cieszyć. Jednak wielu nie skorzysta z tej łaski. Tego, co mówiła w Fatimie moja Najświętsza Matka i co Ja mówiłem, wysłuchało bardzo niewielu[…] Kiedyś będą musieli zdać przede Mną rachunek i rozliczyć się z otrzymanych ode Mnie łask”. (red. objawienia w Heede zostały zatwierdzone przez komisję powołaną przez biskupa miejsca)…

Ilu ludzi przejęło się Jej wezwaniem, ilu jej posłuchało? Jak pokazuje historia, niewielu... Zdaje się, że czynią to tylko nieliczni, tzw. „reszta”, jednak ta „reszta” jest nadzieja dla chorego i zbolałego świata.

Maryja w czasach ostatnich skupia wokół siebie armie Jej oddanych dzieci, (mówił o tym m.in. św. Ludwik Maria Grignone de Montfort), które uzdolnione szczególna łaską, będą walczyć o zbawienie i ratunek dla świata. W wielu miejscach w Polsce, także w Przemyślu mężczyźni przejęli się wezwaniem Matki Bożej gromadząc się w pierwsze soboty miesiąca na modlitwie wynagradzającej, wedle objawień Fatimskich. Pomimo trudności związanych z obecną sytuacją pandemiczną, gromadzą się w Sanktuarium i trwają na modlitwie, wynagradzając bluźnierstwa, profanacje zniewagi Matce Bożej, które zalały serca ludzkie, które w wielu wypadkach są już niezdolne do rozeznania w duchu prawdy tego, co sprawiedliwe i dobre.

Dziś trzeba światu męstwa mężczyzn, męskich wzorców i zachowań, ponieważ one giną, wypierane genderową truciznę. W konsekwencji często kształtuje się wydelikaconych, dorosłych chłopców, nastawionych na konsumpcjonizm, hedonistyczny styl życia, bez odpowiedzialności za drugiego człowieka. Potrzeba wzorców katolickich, które będą w stanie uformować nowe pokolenia, wolne od zniewoleń i trucizny ideologicznych, irracjonalnych fantazji, które stawiane są w miejsce Boga, tocząc ten świat w przepaść.

Modlący się ojcowie i synowie na różańcu, z pierwszym hymnem polskim – Bogurodzicą na ustach, zdają się być odpowiedzią na rozlewające się neopogaństwo (które stało się celem egzystencji dla walczących z Bożym prawem).

Warto dodać, że także dziś mężczyźni z Męskiego Różańca i Wojownicy Maryi zbierali podpisy pod obywatelskim projektem ustawy pn. "Tak dla rodziny, nie dla gender".

Dziękując Matce Bożej za dzieło Męskiego Różańca, za gromadzących się mężczyzn, za kapłanów skupionych i posługujących przy tym dziele, w tym obejmującego patronatem to dzieło ks. Bpa Stanisława Jamrozka, już dziś zapraszamy na kolejny Męski Różaniec w Przemyślu - 2 Stycznia 2021 r. Zaś w noc sylwestrową o 00.00 zapraszamy na Eucharystię w intencji członków społeczności Męskiego Różańca w Przemyślu i ich Rodzin.

Chętnych mężczyzn do pogłębienia relacji z Matką Bożą zapraszamy na spotkania formacyjne Wojowników Maryi Przemyśl (najbliższe z nich odbędzie się 17 grudnia 2020 r, o godz. 18.00 w Sanktuarium oo. Franciszkanów w Przemyślu).

„Jest w Polsce taka siła, którą dowodzi Maryja...”

Dariusz Lasek

Fot. Jan Otłowski, Wojciech Balakowski

©2020 Męska Wspólnota
PROJEKT I WYKONANIE: Net Partners - strony www