Logo

Aktualności

17.12.2020

"Tak dla rodziny, nie dla gender"

Mężczyźni ze społeczności Męskiego Różańca w Przemyślu zaangażowali się w zbiórkę podpisów pod projektem uchwały „Tak dla rodziny, nie dla gender”. Bronić rodziny i jej praw, to dziś szczególny obowiązek, który winien być realizowany na każdym możliwym polu, począwszy od wychowania w domu, poprzez przez szkołę, skończywszy na sferze społecznej, w przestrzeni publicznej. To rodzina, jako podstawowa komórka społeczeństwa, bez której żadne państwo nie jest w stanie przetrwać, jest gwarantem rozwoju każdego państwa. Dla wielu jest to fakt niezaprzeczalny, zrozumiały, zapisany w konstytucji RP, a jednak „nowoczesne prądy myślowe, płynące z Unii Europejskiej, już teraz poprzez szantaż finansowy, próbują tradycyjne pojmowanie rodziny, jej wartości, oparte o korzeń chrześcijański, zniszczyć. Natomiast w  jej miejsce wszczepić nowe prawo, nowy porządek,  poprzez promowanie fałszywej wizji człowieka, m.in. przez ideologię gender. Rodzina i jej rozwój staje się zagrożona.

Dlatego, przy poparciu kilkudziesięciu organizacja prorodzinnych, Chrześcijański Kongres Społeczny i Instytut na rzecz kultury prawnej Ordo Iuris podjęli obywatelska inicjatywę ustawodawczą pn.: „Tak dla rodziny, nie dla gender”, której zasadniczym celem jest wypowiedzenie szkodliwej dla polskich rodzin Konwencji stambulskiej oraz podjęcie prac nad wolną od ideologii, która będzie oparta na wiedzy naukowej - Konwencji o Prawach Rodziny.

Celem inicjatywy ustawodawczej jest jak najszybsze wypowiedzenie wadliwej Konwencji stambulskiej, a także podjęcie prac nad opracowaniem projektu Międzynarodowej Konwencji Praw Rodziny, następnie przedstawienie go na forum międzynarodowym.


Jak piszą pomysłodawcy projektu: „Konwencja, wbrew standardom konstytucyjnym, nakazuje, by władze wykorzeniały tradycje i zwyczaje dotyczące ról kobiet i mężczyzn (art. 12 Konwencji). Uderzając w podstawowe instytucje społeczne, dokument ten likwiduje bariery chroniące przed przemocą. Autorzy Konwencji pominęli rzeczywiste przyczyny przemocy, takie jak rozpad rodziny, uzależnienia czy seksualizacja wizerunku kobiety, upatrując ich w tradycyjnych rolach płciowych. Dokument instrumentalnie traktuje ofiary przemocy wykorzystując jej do propagowania ideologicznych postulatów. Badania pokazują, że w krajach, gdzie wprowadzono rozwiązania proponowane w Konwencji (np. Dania, Finlandia, Szwecja), wskaźnik przemocy domowej jest znacznie wyższy niż w Polsce”.


W opinii wielu Mężczyzn ze społeczności Męskiego Różańca w Przemyślu, tylko zdecydowane działania katolików są w stanie powstrzymać ideologiczną (lgbt i środowisk z nimi związanymi) ofensywę w Polsce. Bierność w tej sytuacji jest najgorszym rozwiązaniem i powoduje rozzuchwalenie środowisk nieprzyjaznych rodzinie. Trzeba wyjść z własnej strefy komfortu i na prawnie możliwe sposoby, m.in. jak powyższa inicjatywa, przeciwstawiać się agresywnym próbom deprecjacji rodziny. Jeśli my, katolicy, nie obronimy naszych rodzin, nikt tego za nas nie zrobi.

Dariusz Lasek

©2020 Męska Wspólnota
PROJEKT I WYKONANIE: Net Partners - strony www