Logo

Aktualności

05.02.2021

„Przybędę w godzinie śmierci z łaskami potrzebnymi do zbawienia do tych wszystkich..."

Jak w każdą pierwsza sobotę miesiąca, w Sanktuarium Matki Bożej Niepokalanej oo. Franciszkanów w Przemyślu odbędzie  się Męski Różaniec w Przemyślu, któremu przewodniczyć będzie J. E. Ks. Bp. Stanisław Jamrozek. Mężczyźni przybędą, by modlić się, wynagradzać we wspólnocie Niepokalanemu Sercu Maryi bluźnierstwa. Będzie to także okazja, by skorzystać z Sakramentu Pokuty i Pojednania, a także przyjąć Komunię świętą wynagradzającą Niepokalanemu Sercu Matki Bożej bluźnierstwa, jak również wynagradzający Różaniec święty…

Tym razem intencją główną modlących się mężczyzn będzie, wynagradzanie Niepokalanemu Sercu Maryi bluźnierstw przeciw Jej Dziewictwu.

Każdy chyba słyszał o objawieniach fatimskich, jednak nie każdy zdaje sobie sprawę, jak ważne dla upadającego świata, były i nadal są te objawienia. Dlaczego? Ano dlatego, że Maryja, podczas fatimskich objawień zostawiła ratunek dla tonącego w grzechach świata, wielką obietnicę, związaną z nabożeństwem ku Jej Niepokalanemu Sercu (w każdą pierwszą sobotę miesiąca). Maryja objawiając się z Dzieciątkiem Jezus na rękach siostrze Łucji , ukazała swoje Serce otoczone cierniami, mówiąc:

„Córko moja, spójrz, Serce moje otoczone cierniami, którymi niewdzięczni ludzie przez bluźnierstwa i niewierności stale ranią. Przynajmniej ty staraj się nieść mi radość i oznajmij w moim imieniu, że przybędę w godzinie śmierci z łaskami potrzebnymi do zbawienia do tych wszystkich, którzy przez pięć miesięcy w pierwsze soboty odprawią spowiedź, przyjmą Komunię świętą, odmówią jeden Różaniec i przez piętnaście minut rozmyślania nad piętnastu tajemnicami różańcowymi towarzyszyć mi będą w intencji zadośćuczynienia”.

Tak wiec ważne, by zapamiętać:

  • Komunia święta
  • Spowiedź święta
  • Część Różańca świętego
  • 15 minut towarzyszenia Matce Bożej w rozważaniu tajemnic różańcowych

Maryja składa kolejną obietnicę odprawiającym to nabożeństwo:

„Tym, którzy przyjmą to nabożeństwo, obiecuję zbawienie. Dusze te będą kochane przez Boga, jak kwiaty, którymi ozdabiam Jego tron..."

Wszystko to w intencji zadośćuczynienia Niepokalanemu Sercu Matki Bożej.

W jednym z objawień s. Łucji,  Pan Jezus tłumaczy jak potrzebne jest wynagradzanie za grzechy ludzkości, z boleścią wskazując na fakt nieustannego ranienia cierniami Niepokalanego Serca Jego Matki, oraz że nie ma komu, przez akt wynagrodzenia, te straszne ciernie z Jej Serca powyciągać…

Serce s. Łucji nurtowało pytanie, dlaczego akurat pięć pierwszych sobót miesiąca, i tutaj dostała odpowiedź od Pana Jezusa, która to odpowiedź wskazuje na głęboki sens tego maryjnego nabożeństwa, a mianowicie, Pan Jezus wskazuje na pięć rodzajów bluźnierstw i obelg miotanych przeciw Niepokalanemu Sercu Maryi:

  1. bluźnierstwa przeciw Jej Niepokalanemu Poczęciu;
  2. bluźnierstwa przeciw Jej Dziewictwu;
  3. bluźnierstwa przeciw Jej Bożemu Macierzyństwu, ponieważ uznaje się Ją tylko jako Matkę człowieka;
  4. bluźnierstwa tych, którzy otwarcie starają się zaszczepić w sercach dzieci obojętność, pogardę, a nawet nienawiść wobec Matki Bożej;
  5. bluźnierstwa, tych którzy urągają, Maryi w Jej świętych wizerunkach.

Wszystkie te bluźnierstwa powodują głębokie rany w Sercu Maryi, dlatego Pan Jezus chce, by rany te, poprzez wynagrodzenie bluźnierstw, były kojone.

Dziś w sposób szczególny widać, że istnieje paląca potrzeba, by to nabożeństwo pierwszych sobót miesiąca rozpowszechniać na całym świecie. Ponieważ Bóg sobie upodobał złożyć w tym cudownym Niepokalanym Sercu ratunek dla świata. Jest to także wielkie i aktualne zadanie dla każdego katolika, ponieważ wielu zagubionych nie wie gdzie szukać ratunku, pokładając ufność jedynie w tym, co ma, m.in. w pieniądzach, rzeczach materialnych, ludziach, rządzących itp…albo tak jakby świat miałby się nie kończyć i każdą ustawą, czy rozporządzenia można było załatwić wszystkie sprawy, by być bezpiecznym i szczęśliwym… po ludzku być może, ale nie po Bożemu… Tu potrzebna jest wiara, której już dziś wielu nie dostaje. Jednak Bóg widząc ludzka degrengoladę, nie zostawia ludzi sierotami, zsyła na ratunek Maryję i jest to na ten czas najdoskonalsze rozwiązanie, nie ma większego i lepszego, bowiem przez Maryję Bóg pragnie zatriumfować w sercach ludzi (patrz Traktat o prawdziwym Nabożeństwie do Najświętszej Maryi Panny. Św. Ludwik Maria Grignion de Montfort), i przez Nią pragnie uratować ludzi, schronić ich w najbezpieczniejszym miejscu pod niebem, w Arce, którą jest Maryja, w Jej Sercu i pod Jej Sercem, w którym i pod którym,  przez 9 miesięcy bezpiecznie przebywał sam Syn Boży, ponieważ nie było bezpieczniejszego miejsca dla Niego.

 Tak jak na początku czasów Bóg postanowił, że nie będzie i:  „nie ma w żadnym innym zbawienia, gdyż nie dano ludziom pod niebem żadnego innego imienia, w którym moglibyśmy być zbawieni” (Dz 4, 12), to święte imię JESZUA, tak i w czasach ostatnich, Bóg postanowił, że ratunek dla ludzkości ma dokonać się przez Maryję, która jest „Bramą Bramy”, ponieważ Jezus mówi:

„Ja jestem bramą. Jeżeli ktoś wejdzie przeze Mnie, będzie zbawiony…”(J 10, 9).

 Warto wziąć sobie do serca słowa Maryi, wyrzeczone 13 maja 1917 r. w Fatimie, która mówi:

„Jeżeli uczyni się to, co wam powiem, wielu zostanie przed piekłem uratowanych i nastanie pokój na świecie.”

Jednak nawet w wypadku, gdy ludzkość nie pójdzie za Jej głosem, zostawia pewność triumfu Jej Niepokalanego Serca swoim wiernym dzieciom, co do ostatecznego wyniku walki:

„…bezbożna propaganda rozszerzy swe błędne nauki po świecie, wywołując wojny i prześladowanie Kościoła. Dobrzy będą męczeni, Ojciec Święty będzie wiele cierpiał. Różne narody zginą, na koniec Moje Niepokalane Serce zatriumfuje.”

Natomiast Siostra Łucja wyrażając pewność, będącą logiczną konsekwencją objawień fatimskich, wskazuje prawdziwych zwycięzców:

„Ci którzy będą żyć nabożeństwem do Niepokalanego Serca Maryi będą prawdziwie nawróceni i poświeceni Bogu, ci stanowić będą pokolenie, które zwycięży zło…”

Zatem, drogi Bracie i Siostro jesteś w stanie wyobrazić sobie, że jesteś z „pokolenia Niewiasty”, że masz szansę stać się częścią pokolenia, które zwycięża zło? Każdy syn Maryi jest stworzony do walki duchowej i jego wielkim przeznaczeniem jest w Imię Boże zwyciężać ze złem… Maryja czeka z szeroko otwartymi ramionami. Nie zwlekając, sięgnij po różaniec, postanów sobie odpowiedzieć na wezwanie i prośby Jezusa i Maryi o nawrócenie, pokutę i wynagrodzenie bluźnierstw, poprzez nabożeństwo ku czci Niepokalanego Serca Matki Bożej.

Kończąc zapamiętajmy słowa, które Matka Boża wypowiedziała do bł. Alana de la Roche: „Prawdziwi Synowie Mego Różańca osiągną wielka chwałę w Niebie”… I tego się trzymajmy…

„By była bardziej znana i miłowana”

Dariusz Lasek

Źródła:

1. Św. Ludwik Maria Grignion de Montfort. Traktat o prawdziwym Nabożeństwie do Najświętszej Maryi Panny. Wydawnictwo Księży Marianów MIC. 2009.

2. Biblia Tysiąclecia

3. www.sekretariatfatimski.pl

4. smbf.pl

©2020 Męska Wspólnota
PROJEKT I WYKONANIE: Net Partners - strony www