Logo

Aktualności

22.02.2021

Oto prawdziwy Wojownik, który pomimo trudów, przeciwności, ogromnego cierpienia i codziennego zmagania się z chorobą, dopiął swego...

W  dniu 19 lutego 2021 r. wspólnocie Wojowników Maryi przybył kolejny pasowany Wojownik – Wojtek,  z przemyskiej formacji Wojowników Maryi. Ceremonia odbyła się w kaplicy szpitalnej, podczas Eucharystii, której przewodniczył J.E. Ks. Bp. Stanisław Jamrozek. Towarzyszyli mu ks. Marcin (kapelan szpitalny), o. Wojciech (duchowy opiekun formacji WM Przemyśl). Wojtkowi towarzyszyła rodzina oraz zebrani Wojownicy Maryi z przemyskiej formacji. Pasowania na Wojownika Maryi dokonał sam ks. biskup Stanisław, który odebrał od Wojtka uroczyste przyrzeczenie.

 Wojtek, to mąż i dzielny tata 3 małych dzieci (trzecie w drodze). Oddany Bogu i Maryi. W ubiegłym roku zdiagnozowana u niego nowotwór. Od tej pory Wojtek walczy o życie. Dużo by pisać o cierpieniu, jakiego doświadcza, wszystkiego nie da się zawrzeć w słowach... Wojtek nie załamuje się, dalej walczy, ufając w Boże Miłosierdzie, Bogu wszystko oddając. Wszystko, co na niego spadło, przyjmuje w pokorze i ufności, ale też w nadziei na cud uzdrowienia.

O ten cud modli się Wojtek, modli się rodzina, modlą się Wojownicy Maryi i członkowie Męskiego Różańca w Przemyślu, do której to społeczności Wojtek także należy, modlą się ludzie w grupach modlitewnych (m.in. Wieczernik Maryjny) i wielu ludzi dobrej woli.

Sama uroczystość pasowania była bardzo podniosła i historyczna dla całej wspólnoty Wojowników. Oto pierwszy Wojownik w historii istnienia wspólnoty Wojowników Maryi, został pasowany przez biskupa Kościoła Katolickiego. Wojtek - prawdziwy Wojownik, pośród bólu i cierpienia, "Boży walczak z krwi i kości", nasz Brat, dostąpił tego zaszczytu jako pierwszy, ponieważ Maryja tak chciała...Inaczej nie można wytłumaczyć ciągu niesamowitych i błyskawicznych zdarzeń, które miały miejsce w ostatnim czasie, w kontekście pasowania, począwszy od stanu zdrowia Wojtka, skończywszy na aspektach organizacyjnych, włącznie  z obecnością ks. biskupa. Także słowa, które do zebranych wypowiedział w swojej homilii ks. bp Stanisław, na temat Wojowników Maryi, oraz Wojtka, są wielkim pokrzepieniem, nie tylko dla przemyskiej wspólnoty, ale dla całej wspólnoty WM:


„Dzisiaj szczególna modlitwą otaczamy Wojtka, jego najbliższych. Prosimy też, żeby Maryja towarzyszyła mu na drodze codziennego zmaganie się z chorobą, z cierpieniem, które go dotknęło, i żeby okryty Jej pałszczem, tę walkę mógł podjąć z takim wielkim zaufaniem, że nie jest sam, bo towarzyszy mu Pan, towarzyszy mu Jego Matka, modlitwa Kościoła, modlitwa braci, którzy należą do Wojowników Maryi (…). Niech Pan każdemu z was błogosławi, szczególnie naszemu Bratu Wojciechowi, daje moc na każdy dzień, jego trudu  i walki duchowej. Maryja niech go otacza swoją opieką…”.


W całym kraju i Europie, wszędzie gdzie obecne są wspólnoty Wojowników Maryi, modlono się w godzinie pasowania (16.00) za Wojtka, łączono się duchowo z Przemyślem na modlitwie. Wojtek pomimo wielkiego cierpienia, mężnie zniósł trudy całej ceremonii. Potem, były gratulacje, łzy radości, wiele życzeń, ciepła i miłości, były też od Wojtka i Gosi (jego małżonki) kwiaty - róże wdzięczności dla Matki Bożej.

Oto prawdziwy Wojownik, który pomimo trudów, przeciwności, ogromnego cierpienia i codziennego zmagania się z chorobą, dopiął swego. Ponieważ jednym z jego wielkich pragnień, było oddać się w służbę Maryi, jako Jej pasowany Wojownik. Jak powiedział wzruszony Wojtek: "Czekałem na ten dzień...”. Tak bardzo czekał, że Maryja, w najbardziej odpowiednim czasie, doprowadziła, Swojego synka, do tej długo oczekiwanej chwili, i chwała Jej za to, a przez Nią, Najwyższemu!

W tym miejscu, pragnę w imieniu Wojtka, rodziny, Wspólnoty WM Przemyśl podziękować wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób przyczynili się do tego, aby do tego pięknego wydarzenia doszło.

Bóg zapłać, naszemu drogiemu Pasterzowi ks. biskupowi Stanisławowi, za Jego obecność i gotowość służenia, za bycie pośród nas, zawsze blisko nas, za posługę oddaną cierpiącemu Wojtkowi.

Bóg zapłać ks. Dominikowi, za to wyjątkowe dopuszczenie naszego Brata do pasowania. Ks. Marcinowi (kapelanowi szpitalnemu), oraz ojcu Wojciechowi, za modlitwy, wszystkie sprawowane Eucharystie w jego intencji, za  cenną obecność i wsparcie na tym pięknym i donośnym wydarzeniu dla Wojtka jego bliskich oraz całej Wspólnoty  WM.

Bóg zapłać wszystkim, którzy byliście w tym czasie duchowo złączeni z Wojtkiem, z nami, za Wasza modlitwę, ofiarę, post, umartwienie... Bóg zapłać wszystkim liderom Wspólnoty WM, Wojownikom i kandydatom, ofiarującym swoje modlitwy, swój czas, w ten sposób swoją miłość Wojtkowi.

Bóg zapłać także Braciom i siostrom, którzy nie mogli być z nami na miejscu, ale łączyli się duchowo, w całej Polsce oraz za Jej granicami.

Ta świadomość, i miłość którą otrzymuje od Was Wojtek, to wielkie wsparcie dla niego, jest to znak miłości Trójcy Przenajświętszej do Wojtka, przez Maryję. Ta świadomość bycia częścią tak potężnej maryjnej Armii, wznosi ku Niebu.

Bogu dzięki za naszego umiłowanego w Jezusie i Maryi - Brata Wojtka, bo jest On dla nas wielkim darem, jest nam dany, by kochać w nim Chrystusa, który w niesłychany sposób, przez Wojtka nas jednoczy, spaja, wyzwala nieodkryte pokłady miłości... Gdyby tak wejrzeć głębiej, możemy ujrzeć cierpiącego Chrystusa, w naszym Bracie. Wielu z nas widzi i jest to wielka łaska.

Witaj Wojtku, Bracie Kochany - Wojowniku Maryi. Walcz ze wszystkich sił o wierność Bogu, przez Maryję. Walcz, "by Maryja  była bardziej znana i miłowana", jak sobie życzy Jej Syn.. Walcz o wierność swojemu przyrzeczeniu...  a wspólnota, jeśli Bóg pozwoli, dalej ma nadzieję walczyć o cud uzdrowienia dla ciebie.

Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze Dziewica!

„By była bardziej znana i miłowana”

Dariusz Lasek

©2020 Męska Wspólnota
PROJEKT I WYKONANIE: Net Partners - strony www