Logo

Aktualności

25.08.2021

24 Godziny Męki Pańskiej kolejny raz w Przemyślu!

Pan Jezus do sł.b. Luisy Piccaretty: "Jakże ogromnie byłbym zadowolony, gdyby choć jedna osoba czytała te godziny Mojej Męki w każdej miejscowości. Czułbym się obecny w każdej miejscowości, a Moja sprawiedliwość, ogromnie pogardzana w tych czasach byłaby częściowo ułagodzona. Godziny Męki, które są Moimi własnymi modlitwami i Moim zadośćuczynieniem i całą Miłością wyszły z głębin Mojego Serca.. "

Już dziś zapraszamy na to piękne, niecodzienne wydarzenie - 24 godziny Męki Pańskiej, które po raz kolejny mamy radość organizować wraz z Wojownikami Maryi Przemyśl oraz przemyskimi Salezjanami. Nabożeństwo jest wyjątkowym i poruszającym rozważaniem, godzina, po godzinie Męki naszego Pana Jezusa Chrystusa, które spisała sł.b. Luisa Piccaretta (córka Woli Bożej, mistyczka i stygmatyczka). Również niecodzienna jest forma nabożeństwa. W każdej godzinie będzie odczytany przez lektorów dialog pomiędzy panem Jezusem a służebnica bożą. Będzie możliwość modlić się także modlitwą uniżenia, tak bardzo miłą Bogu.

Istotą owego nabożeństwa jest ZADOŚĆUCZYNIENIE. Pan Jezus mówi do Luisy:

„… Tak miły jest dla mnie ten, kto stale rozmyśla nad moją Męka, ubolewa nad nią i Mi współczuje, że czuję się jakby pokrzepiony we wszystkim, co przecierpiałem podczas mojej Męki (…) Tak więc, jeśli podczas mojej Męki związano mnie powrozami i łańcuchami, dusza Mnie odwiązuje i daje mi wolność. Ci wzgardzili Mną pluli na Mnie i Mnie obrażali, a ona Mnie szanuje, oczyszcza z tych opluć i Mnie wielbi. Ci obnażyli mnie i biczowali, a ona zaś leczy moje rany i mnie przyodziewa. Ci ukoronowali mnie cierniem, traktując jak „król pośmiewisko”, wypełnili moje usta żółcią i Mnie ukrzyżowali. Dusza rozmyślając nad wszystkimi moimi bólami, koronuje mnie chwałą i oddaje mi cześć , uznając mnie za swojego Króla. Wypełnia Moje usta słodyczą, dając mi najbardziej wykwintny pokarm, którym jest pamięć o moich własnych czynach. A wyjmując gwiździe i zdejmując mnie z Krzyża, sprawia, ze Ja się odradzam, w jej sercu, dając jej  w nagrodę, za każdym razem, gdy to czyni, nowe życie łaski…”

„…Godzinny Mojej Męki, które są Moimi własnymi modlitwami, moim zadośćuczynieniem i całą miłością, wyszły z głębin Mojego Serca…”. Całodobowe nabożeństwo mamy radość organizować już po raz trzeci. Będzie to prawdziwy modlitewny szturm do Nieba, w którym warto uczestniczyć, by zyskać zdroje łask.

Dlaczego akurat to nabożeństwo ?

Pan Jezus podaje dramatyczny stan świata i dusz, w jakim się obecnie się znajdują, mówi też o nieskończonej wartości rozważań Godzin Męki Pańskiej, które utrzymują harmoniczność we wszechświecie, ale też dzięki Godzinom każąca ręka Boga jest powstrzymywana przed wierzeniem słusznej sprawiedliwości dla ludzkości:

„Córko moja, świat stracił równowagę, ponieważ nie zachował w pamięci mojej Męki. W ciemnościach nie odnalazł światła mojej Męki, światła, które by go mogło i oświetlić i za pomocą którego Ja mógłbym ukazać swoją Miłość i to, ile bólu kosztują Mnie dusze (…) Ach, człowiek sprzeniewierzał się wszystkiemu, ponieważ we wszystkim oddalił się od Tego, który mógł mu pomóc (…) Ach człowiek pogarsza się coraz bardziej, a  Ja ze łzami krwi go opłakuję (…). Godziny te są porządkiem wszechświata i utrzymują Niebo i ziemię w harmonii oraz powstrzymują Mnie przed całkowitym zniszczeniem świata.

Weźmy sobie mocno do serca tę prawdę. Chciałoby się zadać pytanie, czy w dzisiejszym świecie konsumpcjonizmu, egocentryzmu, hedonizmu, antropocentryzmu, jest jeszcze ktoś, kto jest w stanie ulitować się nad cierpiącym Bogiem-Człowiekiem, wejść w przepaść Jego Męki...Czy znajdzie się sprawiedliwa „reszta Izraela”, która zapragnie poznania tego, co nasz Pan wycierpiał?

Aby uzmysłowić sobie wielką wartość rozmyślania o Męce naszego Pana Jezusa Chrystusa dla naszego zbawienia, warto przytoczyć słowa św. Faustyny, która mówi, że:

 "Nie jest możliwe nauczenie się prawdziwej pokory i osiągnięcie autentycznej świętości bez ciągłego rozważania Męki Pana naszego Jezusa Chrystusa i boleści Serca Jego Najświętszej Matki Maryi...".

Owo nabożeństwo jest szansą na pogłebienie relacji z cierpiącym Zbawicielem, jest szansą na to, aby odkryć to, co do tej pory było przed nami zakryte, jest wreszcie szansą na dotknięcie Jego Ran oczami duszy...czy tego kiedykolwiek próbowałeś drogi Bracie i Siostro?

Zatem zachęcamy, by  wziąć udział w tym wyjątkowym wydarzeniu, potężnym osobistym i wspólnotowym szturmie do Nieba, aby Bogu w Trójcy Jedynemu wynagradzać za grzechy swoje, swoich bliskich, Ojczyzny, aby uprosić potrzebne dary na ten trudny czas, który przed nami...

Podczas nabożeństwa będzie możliwość skorzystania z Sakramentu Pokuty i Pojednania.

Nabożeństwo odbędzie się w parafii św. Józefa księży Salezjanów w Przemyślu, ul. Św. Jana. Organizatorami nabożeństwa są:

  • Męski Różaniec w Przemyślu,
  • Wojownicy Maryi Przemyśl ,
  • współorganizatorem są przemyscy Salezjanie

Program:

27.08.2021 r.

15.00 – Koronka do Bożego Miłosierdzia.

15.20 – Wprowadzenie „Kim była s.b. Luisa Picaretta. Czym są Godziny Męki Pańskiej”.

16.00 – Msza Święta.

16.45 – procesyjne przeniesienie Najświętszego Sakramentu do Sali Kolumnowej.

17.00 – rozważanie pierwszej godziny.

28.08 2021 r.

17.15 – Msza święta na zakończenie 24 Godzin Męki Pańskiej.

Planujemy 24. godzinną transmisję on-line z wydarzenia na kanale YouTube – Męski Różaniec w Przemyślu.

„By była bardziej znana i miłowana…”

Dariusz Lasek

©2020 Męska Wspólnota
PROJEKT I WYKONANIE: Net Partners - strony www