Logo

Aktualności

07.05.2023

4 lata Męskiego Różańca w Przemyślu! „…to jest egzorcyzm przeciwko wszystkim złym duchom, dostępny także dla świeckich!

To już ponad 4 lata, jak uwidacznia się triumf Niepokalanego Serca Maryi w Przemyślu, w sercach uczestników Męskiego i Rodzinnego Różańca. Tę piękną rocznicę obchodzili mężczyźni w gronie swoich rodzin. 4 lata jak Niepokalane Serce Maryi zwycięża w Przemyślu, jak na ulicach miasta rozbrzmiewa dźwięczne i piękne, męskie — Ave Maryja! Jakiż to był pokrzepiający widok — rodzin, pokoleń modlących się wspólnie modlitwą różańcową, odważnie, ze świadectwem wiary przemierzających przemyskie ulice.

 W pierwszą sobotę maja 2023 r. Mężczyźni zgromadzili się w gronie swoich rodzin, aby wspólnie świętować powstanie dzieła Męskiego Różańca w Przemyślu. Tym razem mężczyźni spotkali się w gronie najbliższych, na Rodzinnym Różańcu i tym, co charakteryzowało to piękne zgromadzenie, było to, że każdy z nich w ręku dzierżył różaniec, znak Maryi, ten sam, o którym Maryja mówiła do bł. Alana de la Roche, że jest on wielkim znakiem przeznaczeniem dla Nieba, dla tych którzy mają do niego nabożeństwo i modlą się nim…

Wydarzenie rozpoczęto uroczystą Mszą św. sprawowaną przez ks. bpa Stanisława Jamrozka, duchowego opiekuna Męskiego Różańca w Przemyślu, następnie udano się w tradycyjnej procesji różańcowej ulicami miasta do parafii św. Trójcy, gdzie konferencję do rodzin wygłosił gość specjalny ks. prof. Dariusz Dziadosz. Po zakończeniu Męskiego Różańca, mężczyźni wraz z rodzinami udali się z dziękczynną pielgrzymką za dzieło Męskiego Różańca w Przemyślu do Kalwarii Pacławskiej.

To już 4 lata!

Już 4 lata na ulicach Przemyśla co miesiąc rozbrzmiewa śpiewne „Ave Maryja…Zdrowaś Maryja…”. To już 4 lata, jak na ulicach przepięknego Starego Grodu na Sanem, spotkać można setki mężczyzn, kroczących za Maryja w jej Fatimskim znaku, modlących się modlitwą różańcową!

Męski Różaniec w Przemyślu trwa nieprzerwanie, od pierwszej soboty maja 2019 r. uściślając, sam pomysł i przygotowania do startu, miały miejsce już pod koniec 2018 i z początkiem 2019 r. Jednak wraz z ks. biskupem Stanisławem i o. Edwardem uznaliśmy, że maj, który jest ze wszech miar miesiącem Matki Bożej, będzie najlepszym czasem na zainicjowanie tego dzieła. Pomysł, aby zjednoczyć, aktywizować mężczyzn do wspólnej modlitwy różańcowej, wynagradzającej Niepokalanemu Sercu Matki Bożej bluźnierstwa, czyli „Męski Różaniec” okazał się strzałem z przysłowiowa „dziesiątkę’…Tu trzeba wspomnieć, że Męski Różaniec w Przemyślu, powstał, jako jeden z pierwszych w Polsce i na świecie (uściślając — jako trzeci, pierwszy zaistniał w 2018 r., w Warszawie). Dziś, już setki miast, miejscowości w Polsce i na świecie modli się na Męskim Różańcu.

Jak się okazało, Przemyśl był inspiracją dla wielu innych miast naszej Archidiecezji, i nie tylko, bowiem w kolejnych latach w zaczęły zawiązywać się dzieła Męskiego Różańca (m.in. Przeworsk, Jarosław, Stara Wieś, Sanok, Leżajsk, Krosno…), wiemy też, że wielu mężczyzn inspirowało się naszym dziełem, przeszczepiając je na swój teren. Męski Różaniec jest „Bożą iskrą”, która rozpala kolejnych uczestników, w kolejnych miejscowościach.

Gdy weźmiemy pod uwagę minione lata, w pierwszosobotnich procesjach różańcowych modliło się jak dotąd wiele tysięcy mężczyzn, przemierzając przemyskie ulice, zaś Społeczność, która się wyklarowała spośród modlących się mężczyzn, w pewien sposób złamała błędny skądinąd stereotyp, w którym różaniec jest wyłącznym atrybutem kobiet. Mężczyźni odmawiający do tej pory różaniec, być może w pewnego rodzaju „duchowej klauzurze”, zobaczyli już na pierwszym Męskim Różańcu, że nie są sami, że jest ich więcej. To był potężny impuls, aby podjąć regularną modlitwę różańcową, aby iść za wezwaniem Maryi, która gdziekolwiek się objawia, prosi o odmawianie Jej różańca. Zwraca się Ona często za pośrednictwem dzieci, do wszystkich, nie tylko kobiet, ale także do mężczyzn, ponieważ ich rola w odnowie życia człowieka jest nie do przecenienia. Maryja do modlitwy różańcowej przywiązuje ogromną wagę. Owa modlitwa jest tak potężna, że zdolna jest wpływać na przemianę życia człowieka, uwalniać od zniewoleń wszelkiej maści, wpływać na bieg wydarzeń, zmieniać sytuację społeczną i polityczną, a nawet zatrzymać wojny… To m.in. dlatego św. Jan Paweł II nadał modlitwie różańcowej moc egzorcyzmu! W 1981 roku, podczas audiencji polskiej grupy, św. Jan Paweł II wypowiedział o modlitwie różańcowej:

 „…to jest egzorcyzm przeciwko wszystkim złym duchom, dostępny także dla świeckich! […] „Żebyście nie mieli wątpliwości, to ja w tej chwili nadaję Różańcowi moc egzorcyzmu”.

Dlaczego właśnie modlitwa wynagradzająca Niepokalanemu sercu Maryi?  Ponieważ sam Jezus tego pragnie, dla ratowania świata, wskazując fatimskiej wizjonerce s. Łucji, że jest 5 rodzajów obelg, bluźnierstw, które przez ludzi są miotane w Serce Maryi.

"Córko moja — powiedział Jezus do s. Łucji — chodzi o pięć rodzajów zniewag, którymi obraża się Niepokalane Serce Maryi:

1. Bluźnierstwa przeciwko Jej Niepokalanemu Poczęciu,

2. Bluźnierstwa przeciw Jej Dziewictwu,

3. Bluźnierstwa przeciw Jej Boskiemu Macierzyństwu i nieuznawanie w Niej Matki ludzi,

4. Bluźnierstwa czynione przez tych, którzy wpajają w serca dzieci obojętność, pogardę, a nawet odrazę do Niepokalanej Matki,

5. Bluźnierstwa czynione przez tych, którzy znieważają Ją w Jej świętych wizerunkach".

Bóg pragnie „By Maryja była bardziej znana i miłowana…”, pragnie, aby to nabożeństwo zostało rozpowszechnione na całym świecie. Natomiast sama Maryja w Fatimie obiecuje triumf Jej Niepokalanego Serca. Życzeniem samego Boga jest, aby to nabożeństwo się rozrastało, jest to nabożeństwo dane wprost z Nieba, dla ratowania świata, dlatego jest tak ważne, aby odpowiedzieć na wezwanie Maryi   

Czym charakteryzują się obecne czasy, że Matka Boża w tak nieoczekiwany sposób gromadzi wokół siebie tak wielu modlących się różańcem świętym mężczyzn. Co sprawia, że tak wielu ich zaczyna zwracać się całym sercem do Boga, poprzez tę modlitwę, co sprawia, że serce mężczyzny, zaczyna pałać gorącą miłością do tej niebieskiej Matki, że ojciec z synem, ramię w ramie, zdolny jest wyjść z różańcem w ręce, ze świadectwem wiary? To zapewne fenomen znany jedynie Bogu, ale staje się faktem, bowiem dziś na ulicach wielu miast i miejscowości w Polsce (największa ilość) i na świecie mężczyźni wynagradzają Niepokalanemu Sercu Matki Bożej bluźnierstwa, a Przemyśl jest jednym, jak już wspomniano, z pierwszych fenomenów męskiej modlitwy!

Pamiętajmy, że obecnie w dziejach świata przeżywamy szczególny okres, z jednej strony jest czas wielkiego postępu technologicznego i skoku cywilizacyjnego, rozwoju nauki, dostępu do niej, praw człowieka, opieki socjalnej itp., a z drugiej strony gwałtownego odejścia od Boga, w sposób szczególny tych, którzy sprawują władzę, stanowienia antybożych praw, w niektórych wypadkach jest to już wręcz satanizm na poziomie prawa państwowego! Gwałtowne uderzenie w małżeństwo jako związku mężczyzny i kobiety i rodzinę, poprzez fałszywe ideologie, rozmiękczanie nauki ewangelicznej, rozmycie granic moralnych, relatywizm moralny, ubóstwienie człowieka i postawienie w miejsce Boga. Ponadto forsowane przez rządzących (min. EU, USA, Chiny i inne państwa) aborcji w majestacie prawa, eutanazji, zwodniczych ideologii, m.in. gender.

Dzieła Męskiego Różańca

Jak pokazuje czas, dzieło Męskiego Różańca, zdaje się inspirować w swoim działaniu, wedle starej dewizy św. Benedykta z Nursji „Ora et labora” (łac. módl się i pracuj), wyraża się to w tym, że w ciągu tych czterech lat, mężczyźni nie tylko wychodzili na ulice Przemyśla, aby się modlić, iść ze świadectwem, z różańcem w ręce za Maryją, ale z tej modlitwy wypływa także ich osobista przemiana życia, a co za tym idzie dzieła duchowe i pomocowe , które zrodziły się przy Męskim Różańcu, we współpracy z parafiami i Wojownikami Maryi Przemyśl, takimi są m.in. Fundacja 3 Serca, która wyrosła z dzieł Męskiego Różańca w Przemyślu, działania charytatywne, pomoc misjom benedyktyńskim w Ekwadorze, jednej z nabiedniejszych dzielnic Santo Domingo, (cierpiącym niedostatek żywności dzieciom, a także rodzinom, w sposób szczególny podczas zmagania się ze skutkami „pandemii covid -19”, kiedy zabroniono ludziom wychodzić z domów, a tym samym pracy.

 • Pomoc charytatywna, czynna cierpiącej społeczności Ukrainy, w sposób szczególny w pierwszych dniach wojny, ale także we Lwowie najmłodszym dzieciom ze szkoły nr 92, jak również uchodźcom ze wschodniej Ukrainy, przebywającym na terenie tejże szkoły, także współpraca z Metropolią Lwowską (Bp Edward Kawa), w zakresie pomocy humanitarnej dla podopiecznych parafii w Kołomyi.
 • W Polsce zaś pomoc dla podopiecznych Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii, sióstr Opatrznościanek w Przemyślu.
 • Społeczność Męskiego Różańca w Przemyślu pomagała też ludziom potrzebującym, będącym w dramatycznej sytuacji rodzinnej i materialnej, organizując zbiórki charytatywne.
 •  Członkowie Męskiego Różańca zainicjowali proces odrestaurowania zabytkowej figury, poprzez utworzenie zbiórki środków na odrestaurowanie zabytkowej, działania informacyjne na temat cudownej figury Matki Bożej Immaculaty, na ternie parafii św. Trójcy, do której mężczyźni co miesiąc pielgrzymują. Można powiedzieć, przypomnieli Przemyślanom o tej figurze, jej historii (na naszej stronie można o tym przeczytać więcej:
 • https://www.przemyslwmaryi.pl/aktualnosci,2022,167, https://www.przemyslwmaryi.pl/aktualnosci,2021,141) ...

To tylko niektóre z inicjatywy Społeczności Męskiego Różańca w Przemyślu, wszystkich akcji nie da się wymienić, opisać, bo i nie o to chodzi, to raczej zaznaczenie działalności naszej społeczności.

 • Ponadto, prócz cyklicznych nabożeństw Męskiego Różańca, mężczyźni organizują także wydarzenia o charakterze duchowym, jak:
 • coroczne, trzydniowe rekolekcje z ks. biskupem Stanisławem Jamrozkiem,
 • dzieło „Wieczernik Maryjny” - społeczność modlitewna oddana Jezusowi przez Maryję z błogosławieństwem bpa Stanisława Jamrozka, która spotyka się kilka razu tygodniowo na modlitwie online,
 • organizowanie corocznych rekolekcji - 33 dni przygotowania do aktu oddania siebie Jezusowi Chrystusowi przez Niepokalane Serce Maryi, tzw. formie online, dla uczestników z całej Polski,
 • wydarzenia dla Miasta – „Przemyśl pod Krzyżem”, „Różaniec do granic”, „Adopcja nieprzyjaciela Kościoła”, „Peregrynacja Figury Matki Bożej Fatimskiej w Przemyślu”, „24 Godziny Męki Pańskiej w Przemyślu” (dwa razy w roku), coroczny memoriał im. Wojciecha Kajpusta,
 • peregrynacja Obrazu Matki Bożej Łaskawej na terenie Archidiecezji Przemyskiej po wschodnich granicach naszego państwa,
 • Rodzinny Różaniec w Przemyślu,
 • Pielgrzymki do Kalwarii Pacławskiej (dwa razy w roku).

To tylko niektóre z wymienionych, ponieważ członkowie naszej społeczności zapraszani są też do posługi lub współorganizowania innych wydarzeń, na terenie poszczególnych parafii, jak również do składania osobistych świadectw.

Kim są mężczyźni modlący się Męskim Różańcu?

To właściwie przekrój naszego społeczeństwa, można tam spotkać działaczy społecznych, ludzi różnej profesji, są tam lekarze, nauczyciele, policjanci, budowlańcy, pracownicy gastronomii, administracji, strażacy, wojskowi, Strażnicy Graniczni i wielu innych jeszcze profesji, które trudno tutaj opisać. Co ważne, z Męskiego Różańca w Przemyślu, zrodził się pomysł Rodzinnego Różańca w Przemyślu, jest to przedłużenie inicjatywy modlitewnej, owoc Męskiego Różańca, gdy mężowie zabierają swoje dzieci, zapraszają swoje rodziny i bliskich do wspólnego świadectwa wiary, modlitwy wynagradzającej Niepokalanemu Sercu Matki Bożej.

To w pewien sposób ukazuje nam uniwersalizm modlitwy różańcowej, każdy jest tutaj ważny, każdy może się modlić we wspólnocie, tu każdy uczestniczy w mistycyzm wezwaniu do duchowej walki o siebie, swoją rodzinę, o lepszy świat i ta walka, mająca duchowy charakter przynosi wymierne efekty w życiu każdego uczestnika, mniejsze lub większe.  Maryja jednoczy wszystkich ludzi, w sposób szczególny bez wartościowania, bez niechętnego spojrzenia na kogokolwiek, natomiast ogarniając wszystkich z miłością i dobrocią, prowadzi ku lepszemu życiu. Taki jest Męski i Rodzinny Różaniec w Przemyślu.

Pośród modlących się mężczyzn, wielu z nich jest po tzw. przejściach — poranionych, z doświadczeniami życiowymi, którzy odnaleźli siłę do życia, ukojenie przy Bogu, w modlitwie różańcowej, a przede wszystkim odnaleźli wspólnotę, dążność w jednym kierunku. Ci wszyscy znajdują tu pokrzepienie, identyfikację, poprzez wspólne postawy, pragnienie triumfu Bożego prawa, Dekalogu w życiu społeczeństwa, widzą, że nie są sami, że jest ich wielu i będzie jeszcze więcej. Przede wszystkim wiedzą, że trwając przy Bogu, zmieniając samych siebie, są w stanie zmieniać i naprawiać to co złe w otaczającym ich świecie.

„Po owocach ich poznacie…”

Któż dziś jest w stanie policzyć ilość zmówionych różańców przez te cztery lata przez mężczyzn, rodziny, wiernych korzystających z inicjatyw społeczności Męskiego Różańca, ilość przyjętych, wynagradzających Komunii świętych, ilość uzdrawiających sakramentów spowiedzi, podczas Męskiego Różańca (kolejki do konfesjonałów), ilość miłości, dobroci, braterstwa, zawyżanych przyjaźni, gdzie spoiwem jest Jezus i Maryja. Któż jest w stanie policzyć ilość pięknych owoców dla rodziny, nawracających się mężczyzn, dzięki modlitwie różańcowej we wspólnocie mężczyzn. Któż jest w stanie zliczyć łzy nawracających się mężczyzn, pragnących zmiany swojego życia, mężczyzn, którzy prowadząc życie, tak jakby Boga nie było, doznawali rozczarowań i cierpienia z tego tytułu, teraz zaś, odnalazłszy Boga, przez Maryję, wreszcie zaczęli żyć w jedności z Bogiem. Tego wszystkiego nie da się policzyć ani zmierzyć, objąć, tak jak i nie da się objąć zamysłów Boga i Jego niezgłębionego miłosierdzia.

Za wszystkie dzieła, za cztery lata Męskiego Różańca, przede wszystkim za uczestników tworzących to dzieło, za ich rodziny, za kapłanów współtworzących to dzieło, za duchowego opiekuna ks. bpa Stanisława Jamrozka, o. Edwarda Staniukiewicza OFMConv, ks. Marcina Koperskiego (moderatorów Męskiego Różańca), kapłanów uczestniczących w Męskim Różańcu, proboszczów wspierających Męski Różaniec w Przemyślu, Bogu Niech będą dzięki, przez Maryję. Mając na uwadze wielką przychylność, pomoc i błogosławieństwo naszych biskupów, jak również proboszczów, kapłanów, osób konsekrowanych, sióstr zakonnych i zakonników, wszystkich, którzy posługują bezpośrednio, lub też pośrednio wspierają dzieło Męskiego Różańca, wszystkim tym z serca składam — serdeczne Bóg zapłać, za pomoc, udział, zaangażowanie, modlitwę i dbałość, by informacja o takim dziele i zaproszeniu do wspólnej modlitwy wynagradzającej Niepokalanemu Sercu Maryi, mogła dotrzeć do każdego. Bez Waszej pomocy to dzieło nie mogłoby się rozwijać.

W sposób szczególny mężczyźni wdzięczni są ojcom franciszkanom, którzy posługują w Sanktuarium Matki Bożej Niepokalanej, z którego wyrusza Męski Różaniec oraz ks. proboszczowi, siostrom Benedyktynkom posługującym w Parafii Świętej Trójcy, do którego co miesiąc pielgrzymują mężczyźni.

Drodzy mężczyźni bez Was to dzieło nie zaistniałoby, choć od początku jest ono Maryi, to jednak zawsze potrzebuje odpowiedzenia na Jej wezwanie do modlitwy i współpracy człowieka z Łaską Bożą, z którą przychodzi Maryja... Drogie małżonki, mamy, babcie, droga rodzino modlących się mężczyzn, to niejednokrotnie dzięki Wam, Waszym modlitwom wielu mężczyzn znalazło się na Męskim Różańcu, przychodząc i wytrwale się modląc. Dziękując za wasze świadectwo, proszę módlcie nadal za mężczyzn, aby odkrywali oni stale swoje powołanie do życia w zjednoczeniu z Chrystusem, przez Maryj, która jest najlepszą i najkrótszą drogę do Jezusa.

Jak to dobrze, że jesteście! Dziś dziękuję Wam, że tak licznie odpowiadaliście przez też 4 lata i nadal odpowiadacie na wezwanie Maryi... Jesteście, aby wynagradzać, niesieni miłością do Niej. Niech Serce Matki Bożej nieustannie triumfuje w Waszych sercach, rodzinach, miejscowościach, a za Waszą przyczyną w całej Polsce.  Bóg Wam zapłać, za waszą obecność, za troskę o rodziny, o swoje miasto, za Wasze odważne świadectwo wiary.

Niech Wam Pan Bóg błogosławi przez ręce Niepokalanej za to, że jesteście pokrzepieniem dla wielu, za Waszą miłość do Maryi!

Dariusz Lasek

„By była bardziej znana i miłowana…”

Fot. Jan Otłowski, Piotr Dyjak,

ze zbiorów własnych.

©2020 Męska Wspólnota
PROJEKT I WYKONANIE: Net Partners - strony www