Logo

Wojownicy Maryi

Wspólnota Wojowników Maryi narodziła się w Kościele Katolickim i dla Kościoła Katolickiego, którego najwyższym prawem jest zbawienie dusz ludzkich (Kodeks Prawa Kanonicznego, kan. 1752). Dedykowana jest mężczyznom, których formuje w oparciu o:
- Słowo Boże (zawarte w Piśmie Świętym);
- Naukę Kościoła Katolickiego (Tradycja Apostolska);
- Sakramenty święte;
- Pokutę i modlitwę różańcową.

Założycielem Ruchu jest ks. Dominik Chmielewski, Salezjanin. Ruch powstał jako odpowiedź na duchowo moralne potrzeby mężczyzn. Jego celem jest uformowanie na fundamencie Objawienia Bożego (Pisma Świętego i nauki Kościoła Katolickiego) przyszłych mężów i ojców, którzy staną się świadkami Chrystusa, Jedynego Pośrednika do Boga, Ojca, przewodnikami w drodze ku świętości na wzór Niepokalanie Poczętej i opiekunami swoich rodzin na wzór św. Józefa. Maryjny charyzmat Ruchu wyrasta z zawierzenia Chrystusowi przez Jego Niepokalaną Matkę w mocy Ducha Świętego, aby wzrastać w wierze, nadziei i miłości , której ostateczną miarą jest świętość - dla dobra całego Kościoła Katolickiego, Mistycznego Ciała Chrystusa, w którym każdy z Wojowników Maryi odnajduje swoje miejsce. Metoda osiągnięcia zbawienia na drodze formacji w Ruchu i jego maryjność nawiązuje do treści Konstytucji Dogmatycznej o Kościele , Lumen gentium Soboru Watykańskiego lI (nr 65):
A podczas gdy Kościół w osobie Najświętszej Maryi Panny już osiąga doskonałość, dzięki której istnieje nieskalany i bez zmazy, chrześcijanie ciągle jeszcze starają się usilnie o to, aby przezwyciężając grzech wzrastać w świętości; dlatego wznoszą oczy ku Maryi, która świeci całej wspólnocie wybranych jako wzór cnót. Rozmyślając o Niej zbożnie i przypatrując się Jej w świetle Słowa, które stało się człowiekiem, Kościół ze czcią głębiej wnika w najwyższą tajemnicę Wcielenia i coraz bardziej upodabnia się do swego Oblubieńca.

Opiekunem duchowym przemyskiej wspólnoty jest o. dr Wojciech Kiełtyka OFMConv.
Liderem grupy przemyskiej jest Maciej Mulawa.
Wszystkich grup regionalnych obecnie jest ponad 120 w Polsce i Zagranicą.
Opiekunem duchowym całej wspólnoty Wojownicy Maryi jest ks. Dominik Chmielewski SDB.

©2020 Męska Wspólnota
PROJEKT I WYKONANIE: Net Partners - strony www